Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014

«…κανένα μέτρο βίας δε μπορεί να βάλει φραγμό στην εξέλιξη ― στο εργατικό κίνημα σ’ όλον τον κόσμο!»


«…Κανένα μέτρο βίας δε μπορεί να σταματήσει την ιστορική εξέλιξη της κοινωνίας. Το κίνημα της εργατιάς και της αγροτιάς να καταλάβουνε την πολιτική εξουσία δεν το γεννά η προπαγάνδα, όπως νομίζουνε οι αστοί κυβερνήτες, διανοούμενοι, επιστήμονες, δικαστές και αστυνομικοί. Το γεννά και το μεγαλώνει το ίδιο κεφαλαιοκρατικό καθεστώς. Δηλαδή η φθορά αυτού του καθεστώτος και η αδυναμία του να λύσει τα θεμελιώδη προβλήματα, που το βασανίζουνε. Είναι νόμος κοινωνικός, πως η ίδια εξέλιξη ενός κοινωνικού συστήματος γεννά τις δυνάμεις που θα το ανατρέψουν. Γι’ αυτό κανένα μέτρο βίας δε μπορεί να βάλει φραγμό στην εξέλιξη ― στο εργατικό κίνημα σ’ όλον τον κόσμο!».
Κώστας Βάρναλης (1936)

[Από το βιβλίο: «ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ: ΑЇ-ΣΤΡΑΤΗΣ, Θυμήματα εξορίας», με εισαγωγή-επιμέλεια-σχόλια του Ηρακλή Κακαβάνη, που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Καστανιώτη].

Δεν υπάρχουν σχόλια: