Σάββατο 29 Ιουνίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Κατάσχεση καταθέσεων συνταξιούχου για απλήρωτα τέλη αποχέτευσης!

Ο «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ» αποκαλύπτει σήμερα ακόμα μία περίπτωση κατάσχεσης, αυτή τη φορά τραπεζικού λογαριασμού 88χρονου επειδή χρωστούσε τέλη αποχέτευσης από το 2009
Η ανάλυση του λογαριασμού του συνταξιούχου
που δείχνει ότι του έχουν απομείνει
μόλις 358,99 ευρώ

Σε δέσμευση των καταθέσεων 88χρονου συνταξιούχου, ανάπηρου πολέμου, με σοβαρά προβλήματα υγείας (αφαίρεση νεφρού, καρδιοπαθής) προχώρησε η Εμπορική Τράπεζα. Αυτό έγινε μετά από αναγκαστική κατάσχεση που επέβαλλε ο Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, για απλήρωτα τέλη αποχέτευσης από το 2009 που, μαζί με τις προσαυξήσεις φτάνουν τα 16.154,21 ευρώ! Μάλιστα, σύμφωνα με όσα προκύπτουν από αίτηση που κατέθεσε συγγενικό του πρόσωπο προς το δήμο, ο 88χρονος και η οικογένειά του δεν είχε ειδοποιηθεί καν ότι έχει προχωρήσει τέτοια διαδικασία...
Το συνολικό ποσό που έχει ο 88χρονος στην τράπεζα είναι 7.973,99 ευρώ από αποταμιεύσεις και συντάξεις. Οπως διαπίστωσαν οι συγγενείς του, η τράπεζα έχει προχωρήσει σε δέσμευση των 7.615 ευρώ! Ετσι, διαθέσιμα είναι μόλις τα 358,99 ευρώ. Από αυτά τα χρήματα ζουν το παιδί και τα εγγόνια του συνταξιούχου. Και επειδή το ποσό της κατάσχεσης φτάνει τις 16.000 ευρώ, όσα χρήματα μπαίνουν στο λογαριασμό θα δεσμεύονται άμεσα.

Πιο συγκεκριμένα, στον 88χρονο έφτασε ένα έγγραφο από την τράπεζα με ημερομηνία 16 Απρίλη 2013, το οποίο τον ενημερώνει ότι «επεβλήθη σε βάρος σας εις χείρας της Τραπέζης μας ως τρίτης, κατάσχεση από το ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ μέχρι του ποσού των 16.154,21 ευρώ. Ως εκ τούτου δεσμεύσαμε τον υπ' αριθμόν κοινό λογαριασμό σας στον οποίο είστε 1ος συνδικαιούχος με το ποσό των 150,16 ευρώ και θα αποδώσουμε το ανωτέρω ποσό στον άνω κατάσχοντα (δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης) εντός των νομίμων προθεσμιών. Κατόπιν αυτού ως εκ περισσού σας γνωρίζουμε ότι οι επιταγές που τυχόν εμφανιστούν για πληρωμή από τον ως άνω λογαριασμό δεν θα πληρώνονται αλλά θα σφραγίζονται ως ακάλυπτες, σε περίπτωση μη ύπαρξης υπολοίπου».

Στις 4 Απρίλη 2013 η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης είχε στείλει στην Εμπορική Τράπεζα έγγραφο με το οποίο ενημέρωνε ότι:

«ΚΑΤΑΣΧΩ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ στα χέρια σας ως τρίτου όσα οφείλετε ή μέλλετε να οφείλετε του πιο πάνω οφειλέτη και μέχρι του ποσού όπως αυτό αναφέρεται ανωτέρω για τον καθένα και συνολικά σε ευρώ 16.154,21 ευρώ και σας προσκαλώ όπως εντός οκτώ ημερών από την επίδοση του παρόντος ή εντός δέκα ημερών αν πρόκειται για πιστωτικό ίδρυμα από την υποβολή της δήλωσης αυτού, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Δήμου, καταθέσετε τα κατασχεμένα χρήματα στο Δήμο ή καταθέσετε τις κινητές αξίες ή ξένα νομίσματα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων...».

Η κόρη του 88χρονου, μόλις έμαθε για το θέμα, κατέθεσε αίτηση στο δήμο με την οποία ζητά την ατομική ειδοποίηση με την οποία ο δήμος επιβάλλει την κατάσχεση σε βάρος του πατέρα της και σημειώνει ότι αυτό το έγγραφο «ποτέ δεν έφτασε - επιδόθηκε στην διεύθυνση που είχαμε υποδείξει να έρχεται η σχετική αλληλογραφία».

Το ποσό της οφειλής αφορά τέλη που επιβάλλουν οι δήμοι όταν κατασκευάζεται ένας αγωγός αποχέτευσης σε μια περιοχή και στη συνέχεια τα τέλη για τη σύνδεση του ακινήτου με το κεντρικό δίκτυο. Τα ποσά αυτά, είναι υπέρογκα και έχουν άμεση σχέση με το συνολικό κόστος της εργολαβίας για την κατασκευή του αγωγού αποχέτευσης...

Το φαινόμενο της κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων και τραπεζικών λογαριασμών έχει πυκνώσει το τελευταίο διάστημα. Αυτή η πρακτική ακολουθείται από αρκετούς δήμους της χώρας για χρέη που αφορούν κλήσεις της δημοτικής αστυνομίας, δημοτικά τέλη και άλλα χαράτσια που επιβάλλει η Τοπική Διοίκηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: