Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017

«Μπροστά στα εκατό χρόνια των παράφορων συντρόφων»

Πανηγυρικός

Το Κόμμα, σώμα αδιαίρετο, διασχίζει το χρόνο με ταχύτητες δικές του, μένοντας αλώβητο από τις ισχυρές πιέσεις που ασκεί κάθε εποχή. Με το ειδικό βάρος του προσπαθεί να γεμίσει το κενό γύρω του.