Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013

Κατασχέσεις «εξπρές» για οφειλές στο Δημόσιο προβλέπονται στο σχέδιο νόμου για τις «φορολογικές διαδικασίες»

Κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων για οφειλές στο Δημόσιο προβλέπει το σχέδιο νόμου για τις «φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε σήμερα, Τρίτη, στη βουλή από το υπουργείο Οικονομικών.
Με την απειλή της κατάσχεσης, η κυβέρνηση επιχειρεί να πιέσει ακόμα περισσότερο τις λαϊκές οικογένειες για την καταβολή φόρων καθώς η αυξανόμενη φοροληστεία έχει φτάσει εργαζόμενους, συνταξιούχους και αυτοαπασχολούμενους στα όριά τους και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σπάνε όλα τα ρεκόρ.
Συγκεκριμένα τα άρθρα 45-46-47 του σχεδίου νόμου προβλέπουν ότι αρχικά «θα αποστέλλεται στο φορολογούμενο ατομική ειδοποίηση καταβολής των οφειλών του που δεν έχουν καταβληθεί εντός των νομίμων προθεσμιών». Και «σε περίπτωση μη καταβολής των ποσών που αναφέρονται στην ατομική ειδοποίηση εντός τριάντα (30) ημερών το αρμόδιο όργανο της Φορολογικής Διοίκησης μπορεί να προβεί στη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης....».
Η κατάσχεση μάλιστα θα γίνεται το συντομότερο δυνατό καθώς, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβαίνει και «χωρίς δικαστική απόφαση στην επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης κινητών, ακινήτων, εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε αυτά, απαιτήσεων και γενικά όλων των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη του Δημοσίου είτε βρίσκονται στα χέρια του είτε στα χέρια τρίτου».
Στο ίδιο σχέδιο νόμου καθορίζεται στο άρθρο 43 το πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών, το οποίο ωστόσο είναι ιδιαίτερα αυστηρό καθώς προβλέπει ότι σε περίπτωση που «παραλειφθεί η καταβολή μίας δόσης, επιβάλλεται προσαύξηση ίση με ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί του ποσού της καταβλητέας δόσης».
Το πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Κατ’ εξαίρεση το πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών μπορεί να εκτείνεται έως δύο (2) έτη για φόρους που καταβάλλονται εφάπαξ.
Παύει να ισχύει με συνέπεια την υποχρέωση άμεσης καταβολής του υπόλοιπου της οφειλής και την εφαρμογή όλων των διαθέσιμων μέτρων εκτέλεσης, εάν ο φορολογούμενος δεν καταβάλλει μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες περισσότερες από μία δόσεις, ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για περισσότερο από ένα μήνα.
Τέλος, προβλέπει τον τρόπο υπολογισμού των προστίμων και αυξάνει κατά 50% -από 50 ευρώ σε 100 ευρώ- το πρόστιμο «σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικής δήλωσης».
Το νομοσχέδιο κατατέθηκε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος από το Υπουργείο Οικονομικών ωστόσο, στη συνεδρίασή της την Τετάρτη η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής,  θα αποφασίσει εάν αποδέχεται τον χαρακτηρισμό «κατεπείγον».

Δεν υπάρχουν σχόλια: