Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013

Έληξε η απεργία των οικοδόμων στην Κύπρο




Λευκωσία: Στα εργοτάξια και στις σκαλωσιές επέστρεψαν οι χιλιάδες των οικοδόμων και από χθες άρχισε η σταδιακή επαναδραστηριοποίηση της κατασκευαστικής βιομηχανίας. Νωρίτερα οι οικοδόμοι των συντεχνιών, ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ, είχαν εγκρίνει την καταρχήν συμφωνία για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης, στο πλαίσιο επαρχιακών γενικών συνελεύσεών τους. Συντεχνίες και εργολάβοι κατέληξαν τελικά, αφού και οι δύο πλευρές είχαν προβεί σε εκατέρωθεν υποχωρήσεις.

Οι βασικές υποχωρήσεις της ΟΣΕΟΚ συνοψίζονται στις εξής:

1. στην αποδοχή της εφαρμογής της κάρτας απασχόλησης και στη σύσταση της τριμερούς Επιτροπής, που αποτελούσε βασικό αίτημα του συνδικαλιστικού κινήματος, που προσδοκεί ότι θα ελέγχεται η ροή εργαζομένων στα εργοτάξια και θα καταπολεμηθεί η αδήλωτη εργασία. Η Επιτροπή θα προεδρεύεται από το Υπουργείο Εργασίας, το οποίο δεσμεύεται να ενεργήσει ώστε να παραχωρηθεί σε όλους τους εργαζόμενους το έντυπο Βεβαίωση Έναρξης Απασχόλησης.
2. στην αποδοχή της ρύθμισης του επίμαχου κεφαλαίου της υπεργολαβίας. Οι πρόνοιες και οι προϋποθέσεις που τίθενται για να λογίζεται κάποιος υπεργολάβος και οι εργασίες που δύναται να αναλαμβάνει και η σχέση του με το προσωπικό, εκτιμάται ότι αν εφαρμοστούν αυστηρά, θα διορθώσουν κακώς κείμενα στη βιομηχανία.

Οι συντεχνίες προέβησαν στις ακόλουθες υποχωρήσεις:

1.στη χρονική ισχύ της σύμβασης συμφωνώντας να περιοριστεί στους 18 μήνες, δηλαδή να λήγει τον Ιούνιο του 2014 αντί τον Δεκέμβρη του ίδιου χρόνου.
2.  στη μείωση της αποζημίωσης των οδοιπορικών
3.  στη μείωση της υπερωριακής αποζημίωσης κατά 20%

Δεν υπάρχουν σχόλια: