Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012

"Την Άνοιξη αν δεν τη βρεις τη φτιάχνεις!" Ξεσηκώνονται οι Τζουμερκιώτες για το νέο φράγμα στον Άραχθο

Αυτή η όμορφη εικόνα θα γίνει νερό, αν κατασκευαστεί το φράγμα .


Οι αντιδράσεις στην κατασκευή του  φράγματος του Αγίου Νικολάου στον Άραχθο κλιμακώνονται. Σύσσωμη η κοινωνία της Ηπείρου και της αποδημίας επιβεβαιώνει  για μια ακόμη φορά  με τον πιο αποφασιστικό τρόπο  την  αντίθεσή της. Στην κίνηση της κυβέρνησης  να εισάγει τροπολογία σε νομοσχέδιο με σκοπό να ανοίξει ο δρόμος στην εταιρεία «Μηχανική» που είναι ο ανάδοχος του έργου, για την κατασκευή του φράγματος, αντιτάσσονται οι Τζουμερκιώτες που δείχνουν πλέον αποφασισμένοι όχι μόνο να διαφυλάξουν την σημερινή πραγματικότητα στον Άραχθο, αλλά και να προστατεύσουν ολόκληρο το παραποτάμιο οικοσύστημα της μέσης κοιλάδας του Αράχθου.

Έτσι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ την σύνταξη του παρακάτω ψηφίσματος: 

«Η κατάθεση τροπολογίας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος ώστε να επιτραπεί η κατασκευή μεγάλου υδροηλεκτρικού έργου στη θέση Άγιος Νικόλαος στον Άραχθο ποταμό, παρακάμπτοντας τις απαγορεύσεις του Χωροταξικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου και την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας , μας βρίσκει ξεκάθαρα αντίθετους, καθόσον η κατασκευή του εν λόγω φράγματος θα αποτελέσει τροχοπέδη στην ανάπτυξη της περιοχής μας και θα βλάψει ανεπανόρθωτα το φυσικό και οικιστικό μας περιβάλλον.

Ως Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων εκφράζοντας και την καθολική αντίδραση των κατοίκων και φορέων της περιοχής μας, ζητούμε να αποσυρθεί άμεσα η διάταξη του άρθρου 56 του Νομοσχεδίου ΥΠΕΚΑ που κατατέθηκε στη Βουλή και δηλώνουμε αταλάντευτα πως δεν θα επιτρέψουμε ως τοπική κοινωνία, να κατασκευασθεί ακόμη ένα φράγμα στον ήδη επιβαρυμένο με τα φράγματα Πουρνάρι I και Πουρνάρι II ποταμό Άραχθο.

Ο Άραχθος ότι είχε να δώσει το έχει ήδη δώσει. Τελεία και παύλα. 

Το παρόν ψήφισμα να αποσταλεί στον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου, τους βουλευτές του Νομού Άρτας κ.κ. Δημήτριο Τσιρώνη, Παύλο Στασινό και Κωνσταντίνο Παπασιώζο και να το κοινοποιήσει στα ΜΜΕ του Νομού Άρτας, σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και σε κάθε ενδιαφερόμενο.» 


Ακολούθως με υπόμνημά της η Ομοσπονδία Αδελφοτήτων Τζουμερκιωτών, το οποίο κοινοποιεί προς την πολιτική και πολιτειακή ηγεσία της Χώρας, αλλά και προς κάθε υπεύθυνο φορέα, αναφέρει:  

"Αξιότιμε κύριε υπουργέ

Η πρόθεση του Υ.ΠΕ.Κ.Α.  να συμπεριλάβει στο  υπό συζήτηση και εξέταση νομοσχέδιο «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος- Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99 – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων- Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98 – Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής» δύο άρθρα (52 και 56) που αφορούν ρυθμίσεις σχετικά με τα υδροηλεκτρικά φράγματα δημιούργησαν  μεγάλη ανησυχία, πολλά ερωτηματικά για το χρονικό σημείο εισαγωγής του και το περιεχόμενό του, προκαλώντας  ισχυρές αντιδράσεις στους κόλπους της Ομοσπονδίας Αδελφοτήτων Τζουμερκιωτών, στο σύνολο των προέδρων, των αντιπροσώπων και των μελών των 35 και πλέον Συλλόγων και Αδελφοτήτων που εκπροσωπούμε.

Η Γενική συνέλευση των προέδρων και αντιπροσώπων-μελών της Ομοσπονδίας που προηγήθηκε  την Κυριακή 15/1/2012 αποφάσισε να εκφράσει με κάθε νόμιμο τρόπο και προς κάθε κατεύθυνση την ριζική και αμετάκλητη βούλησή  της να ζητήσει την απόσυρση των άρθρων 52 και 56 του νομοσχεδίου.

Θεωρούμε ότι  μέσω των συγκεκριμένων άρθρων  επανέρχεται μεθοδευμένα  η  κατασκευή ενός ακόμη μεγάλου φράγματος στον  Άραχθο ποταμό από την ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. του κ. Εμφιετζόγλου.

Εκφράζουμε την  έντονη δυσαρέσκεια για την προσπάθεια ευτελισμού και εμπαιγμού του Ηπειρώτικου λαού, καθώς επιχειρείται (άρθρο52) η παραβίαση διεθνών κανόνων και πρακτικών που καθορίζουν ότι δεν μπορεί να χαρακτηριστούν  και δεν είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) φράγματα άνω των 15MW.   Ο στόχος είναι προφανής.
 
Θεωρούμε απαράδεκτη την προσπάθεια παράκαμψης θεσμοθετημένων αρχών χωροταξίας , όπως του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης  ή των Σχεδίων Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων(άρθρο 56).  Επισημαίνουμε ότι η αδειοδότηση της εταιρείας  ακυρώθηκε στο Σ.τ.Ε. (απόφ.3858/2007) εξαιτίας του Π.Π.Χ.Σ.Α. που προβλέπει ρητά την μη κατασκευή φραγμάτων στον Άραχθο και στον Καλαρρύτικο! 

Καταγγέλλουμε επίσης την διάταξη του άρθρου 56, όπου προκλητικά δίνεται η δυνατότητα στην εταιρεία να μην ξεκινήσει από την αρχή η διαδικασία αδειοδότησης, αν  η άδειά της είχε ακυρωθεί στο παρελθόν (π.χ. από το Σ.τ.Ε.).

Εξετάζεται μόνο ο λόγος ακύρωσης και σε 20 μέρες επανεκδίδεται η άδεια!!!  Με τον τρόπο αυτό το περιεχόμενο του Π.Δ. του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων κι όποιο άλλο νομοθέτημα έχει μεσολαβήσει δεν συνεξετάζεται!!!

Υποστηρίζουμε ότι πέρα από τις προφανείς «μεθοδεύσεις και εξυπηρετήσεις» το πρόβλημα για τα Τζουμέρκα και τον Άραχθο γιγαντώνεται καθώς έχει ήδη επιβαρυνθεί από δύο μεγάλα φράγματα (Πουρνάρι I, II) .

Ένα ακόμα μεγάλο φράγμα θα επιφέρει: 

α) ισχυρό πλήγμα στη πολιτιστική μας κληρονομιά, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη γέφυρα της Πλάκας, το μεγαλύτερο μονότοξο γεφύρι των Βαλκανίων, 

β)μη αναστρέψιμες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 

γ) ανεπανόρθωτες δυσμενείς  οικονομικές επιπτώσεις στην αξιόλογη προσπάθεια ήπιας τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής  (ράφτιγκ, ξενώνες κ.ά), αξιοποιώντας το συγκριτικό της πλεονέκτημα:  το παραποτάμιο οικοσύστημα της μέσης κοιλάδας του Αράχθου.

Επισημαίνουμε  ότι  το σύνολο της τοπικής κοινωνίας, πλήθος φορέων, αποφάσεις όλων των δημοτικών συμβουλίων της περιοχής, σύσσωμη η κοινωνία της Ηπείρου και της αποδημίας επιβεβαιώνει  κάθε φορά  με τον πιο αποφασιστικό τρόπο  την  αντίθεσή του στην κατασκευή  του φράγματος Αγίου Νικολάου στον Άραχθο.

Επειδή πιστεύουμε περίτρανα ότι «την άνοιξη αν δεν τη βρεις τη φτιάχνεις…»
Καλούμε σε συστράτευση όλους τους συμπατριώτες  μας, τους φορείς της Ηπείρου και της αποδημίας.

Καλούμε τους βουλευτές μας να αντιληφθούν έγκαιρα το περιβαλλοντικό έγκλημα που επιχειρείται και να παρέμβουν άμεσα, ώστε να αποσυρθούν  τα άρθρα 52 και 56.

Καλούμε τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια να συμβάλει με το κύρος και την αποφασιστικότητά του, ώστε να αποσυρθούν τα συγκεκριμένα  άρθρα". 

Το υπόμνημα το υπογράφουν για την Ομοσπονδία, ο Πρόεδρος Χρήστος Λαναράς και η Γραμματέας Βασιλική Τζαχρήστα. 
(Τα ψηφίσματα από:  http://aetostz.blogspot.com/)

Ο «Οικοδόμος» έχει σαν θέση του πως  τα αγαθά της φύσης όπως το νερό, ανήκουν στον άνθρωπο και όχι στις εταιρείες που σκοπό τους έχουν το κέρδος. Οφείλουμε να σεβόμαστε και να προστατεύουμε από τις ορέξεις των κάθε λογής «επενδυτών» τη φυσική και βιολογική ισορροπία του Αράχθου και ολόκληρης της περιοχής. Όχι στο φράγμα του Αγίου Νικολάου που θα καταστρέψει τη φύση, τον εναλλακτικό τουρισμό, το ιστορικό πετρογέφυρο και το τελωνείο της Πλάκας, και θα αλλάξει βίαια τη ζωή και τις δραστηριότητες των κατοίκων των παραποτάμιων χωριών.

Χρειάζεται συνεχής επαγρύπνηση από τους κατοίκων των περιοχών και γενικότερα από όλους  όσους θέλουμε τη φυσική και ιστορική μας κληρονομιά ζωντανή, μακριά από τα γαμψά νύχια εταιρειών και κερδοσκόπων κατασκευαστών.

8 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Αν δε λερωθεί ο Άραχθος με αίμα κομματόσκυλου και πολιτικάντη αποχαιρέτα την Ήπειρο που ήξερες.

OXΙά είπε...

Α, πολύ ωραία γέφυρα αυτή. Και χωρά και πολλούς κρεμασμένους τεχνοκράτες....

ΕΥΡΥΤΑΝΑΣ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ είπε...

Να κρατηθεί η συλλογική φυσική περιουσία του λαού ανέπαφη. Δεν ανήκει στους εκμεταλλευτές αλλά σε όλους εμάς.

Scorpion49 είπε...

Στη Βουλή ποια κόμματα αντιδρούν με την εν λόγω τροπολογία; Ποια τα οφέλη από την κατασκευή του φράγματος εκτός από τα κέρδη του κατασκευαστή; Αν το πάμε έτσι, όπου ποτάμι και ένα φράγμα. Με τον τρόπο αυτό είναι σα να βουλώνεις τη μύτη κάποιου που έχει καταρροή, θα τον πνίξεις, θα σκάσει. Το ίδιο θα συμβεί και με το περιβάλλον, θα πνίξουν τα δάση και όλη αυτή την άγρια φύση, μηδέ εξαιρουμένου και του ιστορικού γιοφυριού. Να παν να πνιγούν!!

oikodomos είπε...

Ανώνυμε καλημέρα.
Καλή δύναμη!

oikodomos είπε...

Καλή μέρα ΟΧΙά. Το "δηλητήριό" σου βρίσκει στόχο. Το ιστορικό πετρογέφυρο της Πλάκας που βλέπεις στη φωτογραφία, άντεξε τους Γερμανούς κατακτητές, άντεξε παρ' όλες τις ταλαιπωρίες του τον Άραχθο όταν οργίζεται, ακόμα τον αντέχει, αν και λαβωμένο, και στέκει ακόμα εκεί, περήφανο, όρθιο. Δεν ξέρω αν αντέξει τόσο βάρος ακόμα. Καλή δύναμη να ΄χεις!

oikodomos είπε...

scorpion49 καλημέρα.
Όπως πάντα παραστατικός και περιεκτικός στα μηνύματά σου. Να τους πνίξει ο Άραχθος, είναι μια ...κάποια λύσις...
Καλή δύναμη φίλε!

oikodomos είπε...

Ευρυτάνα Ιχνηλάτη καλημέρα.
Η φύση ανήκει στα ζώα της. Όχι στα "ζώα" που την καταστρέφουν. Καλή δύναμη φίλε!