Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2012

ΑΝΑΒΡΑΣΜΟΣ στα Τζουμέρκα για το φράγμα του Αγίου Νικολάου. ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ!Η "φωτογραφική" διάταξη για το ...πνίξιμο του Αράχθου.

Δυστυχώς για τον Άραχθο τα δημοσιεύματα που ήθελαν τη ΜΗΧΑΝΙΚΗ να επανέρχεται για την κατασκευή του μεγάλου Υ/Η της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ στον Άγιο Νικόλαο παίρνουν σάρκα και οστά μέσα από το άρθρο 56 του σχέδιου νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή την περασμένη Πέμπτη με τίτλο: 

«Ποινική προστασία του περιβάλλοντος –Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ -Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ- Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».


Στο συγκεκριμένο άρθρο εξασφαλίζεται η συμβατότητα υδροηλεκτρικών έργων που προβλεπόταν από την μελέτη - πιλότο που είχε εκπονήσει το ΥΒΕΤ-ΥΠΑΝ για το εκάστοτε υδατικό διαμέρισμα με τις κατευθύνσεις των Περιφερειακών Πλαισίων Περιφερειακού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, ανεξαρτήτως του να υπάρχει σχετικά ρητή αναφορά αυτών στα Περιφερειακά Πλαίσια. 

Η διάταξη αυτή είναι φωτογραφική για να ξεμπλοκάρει το φράγμα του Αγιόυ Νικολάου στον Άραχθο που το επιθυμεί διακαώς η ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Της δίνεται η δυνατότητα πλέον να παρακάμψει τόσο την ακυρωτική απόφαση του ΣτΕ, όσο και τον Περιφερειακό σχεδιασμό της Ηπέιρου του2003, που δεν συνιστούσε κατασκευή υδροηλεκτρικών στον Άραχθο και να επανέλθει με νέα αίτηση για το ίδιο έργο που έιχε προκαλέσει γενικό ξεσηκωμό παλιότερα στα Τζουμέρκα.
  
Η συζήτηση προβλέπεται να γίνει με ταχείς ρυθμούς (συζήτηση στην επιτροπή Δευτέρα - Τρίτη και εισαγωγή στην ολομέλεια σε μια βδομάδα, περίπου). 

Το συγκεκριμένο άρθρο 56 αναφέρει επακριβώς τα εξής: 

1. Μετά το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2742/1999 (Α΄ 207), όπως αυτό προσετέθη με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3851/2010 (Α΄ 85), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Στις κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και στα προγραμματικά πλαίσια των εγκεκριμένων Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) για τη βιώσιμη αξιοποίηση του ενεργειακού δυναμικού των περιφερειών, με προτεραιότητα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που προβλέπονται από το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου, όπως αυτό προσετέθη με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3851/2010 (Α΄85) και έως την κατά τις διατάξεις του Ν. 3199/2003 (Α΄280) έγκριση των υπό εκπόνηση Σχεδίων Διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών, περιλαμβάνονται σαν ήδη προγραμματισμένα έργα, τα υδροηλεκτρικά έργα που προβλέπονται σε μελέτες για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων υδατικών διαμερισμάτων, που είχαν εκπονηθεί πριν από την έγκριση των ΠΠΧΣΑΑ και παραληφθεί από το ΥΒΕΤ-ΥΠΑΝ, ακόμη και αν δεν είχε περαιωθεί η διαδικασία εγκρίσεώς τους κατά τις διατάξεις του Ν. 1739/1987 (ΦΕΚ Α΄201)». 

2. Τα τρία τελευταία εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν.2742/1999, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 17 του Ν.3851/2010 (Α 85), τροποποιούνται ως εξής: «Διοικητικές άδειες που αφορούν στην περιβαλλοντική αδειοδότηση, στην άδεια παραγωγής, στην εγκατάσταση και στη λειτουργία έργων ΑΠΕ, και ακυρώθηκαν, λόγω αντίθεσής τους με τις χωροταξικές κατευθύνσεις και τις χρήσεις γης σύμφωνα με τη χωροταξική ή πολεοδομική νομοθεσία που ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσής τους, επανεξετάζονται αποκλειστικά ως προς τους λόγους αυτούς και επανεκδίδονται
υποχρεωτικά εφόσον με τις διατάξεις του παρόντος και τις τροποποιήσεις που εισάγει, η εγκατάσταση και λειτουργία τους είναι πλέον συμβατές με τις εν λόγω κατευθύνσεις και τις χρήσεις γης. 

Οι ενδιάμεσες εγκρίσεις ή συναινέσεις που αποτελούσαν νόμιμη βάση για την αρχική έκδοσή τους παραμένουν σε ισχύ. 

Η επανέκδοση των αδειών γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών μετά από την αίτηση του ενδιαφερομένου. 

Το νομικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ προσαρμόζεται διαρκώς στις ανάγκες των συμφερόντων. Είναι φανερό πλέον ότι έχει αποφασιστεί το ξεπούλημα του περιβάλλοντος, της δημόσιας περιουσίας, του φυσικού πλούτου, της ίδιας της χώρας σε τιμή ευκαιρίας.
  
Στην περιοχή του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Αχελώου και της Μεσοχώρας έχει στηθεί ένα παιχνίδι τεράστιων οικονομικών συμφερόντων. Δεν είναι μόνο τα μεγάλα υδροηλεκτρικά και τα δεκάδες μικρά. Είναι και η "σκανδαλώδης" αίτηση για μεγάλο αιολικό πάρκο στο Δήμο μας, που θα αναδείξουμε σύντομα και είναι σίγουρο ότι θα προκαλέσει σάλο. 

Όλα τα παραπάνω μας θέτουν όλους μας προ των ευθυνών μας, μπροστά σε νέες καταστάσεις, καθήκοντα και αγώνες. Μόνη μας διέξοδος η εντατικοποίηση του αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα. 

Δημοσιεύματα στον τύπο και στο διαδίκτυο επαναφέρουν την υπόθεση της κατασκευής του μεγάλου υδροηλεκτρικού και του φράγματος του Αγίου Νικολάου στον Άραχθο.

Συγκεκριμένα άρθρο του Γ. Παπαχριστοδούλου στην ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  αναφέρει τα εξής:

Πληθαίνουν  τα σενάρια για παρέμβαση του ΥΠΕΚΑ  ώστε να κατασκευαστεί  το φράγμα στον Άγιο Νικόλαο 

Πληθαίνουν τα σενάρια για μεθόδευση από πλευράς του υπουργείου Περιβάλλοντος, αλλά και της κυβέρνησης ώστε να απεμπλακεί το έργο της κατασκευής του μεγάλου υδροηλεκτρικού φράγματος στον Άγιο Νικόλαο του Αράχθου το οποίο μεταξύ άλλων θα οδηγήσει στην καταστροφή του ιστορικού γεφυριού της Πλάκας. Όπως είναι γνωστό, τον Ιανουάριο του 2008, το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) με απόφασή του έκανε δεκτή την αίτηση ακύρωσης την οποία είχαν καταθέσει ο Σύλλογος Προστασίας του ποταμού, αλλά και δεκάδες φορείς του ορεινού όγκου των Τζουμέρκων από τους νομούς Ιωαννίνων και Άρτας και προχώρησε στην ακύρωση της άδειας παραγωγής της ενδιαφερόμενης να κατασκευάσει το φράγμα εταιρείας ΜΗΧΑΝΙΚΗ. 

Με την 3858/2007 απόφασή του το ΣτΕ ακύρωσε κάθε σχετική διοικητική διαδικασία κρίνοντας πως το έργο του υδροηλεκτρικού σταθμού ενέργειας δεν είναι συμβατό με το εγκεκριμένο από το 2003 χωροταξικό της Ηπείρου, το οποίο αναφέρει ότι «δεν συνιστάται η κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων στα Τζουμέρκα (Καλαρρύτικος, Άραχθος) για λόγους περιβαλλοντικής προστασίας».Παρόλα αυτά τον Μάιο εκείνης της χρονιάς η εταιρεία επανήλθε και κατέθεσε νέα αίτηση στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) ώστε να της χορηγηθεί άδεια παραγωγής ενέργειας στον Άγιο Νικόλαο Δήμου Αγνάντων, τοποθεσία η οποία είναι ακριβώς η ίδια με τον Άγιο Νικόλαο Δαφνωτής για τον οποίο ακυρώθηκε η άδεια παραγωγής από το ΣτΕ. 

Ο σχεδιασμός 

Για να παρακαμφθεί η αντίδραση σύσσωμης της τοπικής κοινωνίας σε μία υπόθεση η οποία ξεκίνησε το 1997 και σιγά σιγά απέκτησε πλατύτερα χαρακτηριστικά πέρα από ιδεολογικές αγκυλώσεις σε Ιωάννινα και Άρτα κι ασφαλώς η αμετάκλητη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) φέρεται τώρα να μεθοδεύει την απεμπλοκή του συγκεκριμένου υδροηλεκτρικού έργου μέσα από νομοθετική ρύθμιση η οποία ενσωματωθεί στο περιβαλλοντικό νομοσχέδιο το οποίο θα έρθει σύντομα στη βουλή ώστε να εξασφαλίζεται η συμβατότητα υδροηλεκτρικών έργων ανεξάρτητα από το εάν υπάρχει ρητή αναφορά που να τρα απαγορεύει στα περιφερειακά πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης 

.Η συγκεκριμένη ρύθμιση θα αφορά τα υδροηλεκτρικά τα οποία προτείνει αμφίβολης εγκυρότητας μελέτης του Υπουργείου Ανάπτυξης. Αμφίβολη επειδή χαρακτηρίζει ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας τα μεγάλα φράγματα παρότι σε παγκόσμιο επίπεδο εγκαταλείπεται η κατασκευή τέτοιων έργων, ενώ από τις στιγμή που εκπονήθηκε τη δεκαετία του 1990, δεν έχει λάβει υπόψη τα νέα δεδομένα (την αναγκαιότητα τα σχέδια διαχείρισης των υδάτων που πρέπει να καταρτίσει η Ελλάδα στα πλαίσια της κοινοτικής οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τα οποία ο διάλογος ξεκίνησε μόλις τον...περασμένο μήνα). Με τη ρύθμιση αυτή θα συμπληρώνονται οι διατάξεις του νόμου 2742 /1999 (νόμος για τον χωροταξικό σχεδιασμό).

Όπως γίνεται ευλόγως αντιληπτό η πρόθεση να μην λαμβάνονται υπόψη τα περιφερειακά χωροταξικά (εν προκειμένω της Ηπείρου, έστω κι αν αυτό δεν έχει αναθεωρηθεί), φωτογραφίζει την περίπτωση του μεγάλου υδροηλεκτρικού φράγματος στον Άγιο Νικόλαο. Σχετική συζήτηση για τη συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία έγινε στο υπουργικό συμβούλιο στις 30 Δεκεμβρίου. 

«Δώρο στον Εμφιετζόγλου» 

Τα παραπάνω, ανησυχητικά για την προστασία, το οικοσύστημα και τη μνήμη του ποταμού, σενάρια έρχεται να ενισχύσει δημοσίευμα στην οικονομική εφημερίδα Deals News, την περασμένη Πέμπτη 5 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το οποίο «Ξεμπλοκάρουν τα έργα στον Άραχθο». Σύμφωνα με την οικονομική εφημερίδα η απεμπλοκή του συγκεκριμένου έργου με κόστος 147 εκατ. ευρώ και απόδοση 320 εκατ. κιλοβατώρες ετησίως, αποτελεί «το πρώτο 'δώρο' που αναμένεται να πάρει ο όμιλος Εμφιετζόγλου τη νέα χρονιά». 

Το δημοσίευμα περιέχει και δηλώσεις της διευθύνοντος συμβούλου της Μηχανικής, Μελίνας Εμφιετζόγλου η οποία αναφέρεται στην 11χρονη προσπάθεια του κατασκευαστικού ομίλου να κατασκευάσει το συγκεκριμένο φράγμα, ενώ επιρρίπτει ευθύνες και στο υπουργείο αφού «από αμέλεια όμως του υπουργείου η τελική έγκριση δεν δόθηκε, πλήττοντας ακόμη περισσότερο τον όμιλό μας, που δεινοπαθεί και από τα χρεωστούμενα του κράτους που φτάνουν τα 256 εκατ. ευρώ». 

Και ο Αχελώος 

Το δημοσίευμα κάνει αναφορά και στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου και συσχετίζει τη συγκεκριμένη ρύθμιση που επίκειται στο περιβαλλοντικό νομοσχέδιο με άλλα δύο μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα:-Τον σταθμό Μεσοχώρας της ΔΕΗ, με εγκατεστημένη ισχύ 160 MW, έργο ανενεργό, καθώς το συγκεκριμένο έργο αποτελεί το έργο κεφαλής για την εκτροπή του Αχελώου για την οποία η μάχη της τοπικής κοινωνίας δίνεται ακόμη σε επίπεδο ευρωπαϊκού δικαστηρίου, και–Τον σταθμό στο Αυλάκι στον Αχελώο, της ΓΕΚ Τέρνα με προβλεπόμενη ισχύ 60 MW. Ώρα ευθύνης για τους τοπικούς φορείς

Ανεξάρτητα από το εάν οι παραπάνω πληροφορίες αποτελούν έντεχνες διαρροές ώστε να πιεστεί η κυβέρνηση (συνεργασίας) να προχωρήσει σε ευνοϊκές ρυθμίσεις για συγκεκριμένα εργολαβικά λόμπι, είναι δεδομένη η διάθεση τόσο της Μηχανικής όσο κι άλλων εταιρειών, να παρακάμψουν, σχεδόν με πραξικοπηματικό τρόπο, τόσο τις αποφάσεις του ΣτΕ όσο και τη δεδηλωμένη αντίθεση των τοπικών κοινωνιών σε έργα τα οποία προβάλλονται ως «αναπτυξιακά», αλλά οι επιπτώσεις τους είναι, σε βάθος χρόνου, ανεπίστρεπτες για το οικοσύστημα και την κοινωνία. 

Με τα σενάρια να πυκνώνουν και με την οικονομική ύφεση να αποτελεί το ιδανικό πρόσχημα ώστε να λεηλατηθεί η ηπειρωτική φύση, αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι αντιδράσεις της Περιφέρειας Ηπείρου υπό τον Αλέκο Καχριμάνη, των βουλευτών που εκλέγονται στους δύο νομούς, αλλά και του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων υπό τον Χρ. Χασιάκο (παλιός δήμαρχος Αγνάντων και αρχικά υποστηρικτής του συγκεκριμένου φράγματος, όπως γράφουν στο ιστολόγιό τους "Οι Ορεινοί"). 

Η επανάκαμψη της Μηχανικής επρόκειτο να απασχολήσει και την, προγραμματισμένη για χτες το απόγευμα στα Λιθαρίτσια (Γιάννενα), ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Προστασίας Αράχθου ο οποίος πρωτοστάτησε στον νικηφόρο αγώνα για την αποτροπή του φράγματος, η κατασκευή του οποίου μεταξύ άλλων θα σήμαινε τον οριστικό αφανισμό πνίξιμο του ιστορικού γεφυριού της Πλάκας μέσα στα νερά της τεχνητής λίμνης που δημιουργούν τέτοιου είδους φαραωνικές παρεμβάσεις, όπως τα μεγάλα φράγματα (το προτεινόμενο έχει ύψος 86 μέτρων και θα δημιουργήσει μια τεχνητή λίμνη μήκους 9,50 χιλιομέτρων και έκτασης 2,7 τ. χλμ.).  http://aetostz.blogspot.com/

Διαβάστε ΕΔΩ πρόσφατη ανάρτηση του Οικοδόμου για το ίδιο θέμα.

8 σχόλια:

μαχαιρης είπε...

Παλι γρινιαζεις εσυ;;;
Εσυ και οι..Ομοιοι σου...Που εμποδιζετε την Προοδο του Τοπου;;;

Δεν θελετε φραγματα...!!
Δεν θελετε Ηλιακα...
Δεν θελετε ανεμογεννητριες...
Δεν θελετε αγωγους...
Δεν θελετε λιμανια...!!
Τι θα γινει μ εσας;;;
Πως θα κονομησουνε οι.."επενδυτες"..;;;

Για σας, νομιζετε..Οτι γινονται τα εργα;;

ΕΥΡΥΤΑΝΑΣ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ είπε...

Φουσκώνουν σαν ποτάμι την οργή του κόσμου. Σε όλα τα επίπεδα! Προκαλούν, προκαλούν ανελέητα!
Ρημάζουν, διαλύουν, πτωχεύουν το λαό, ξεπουλούν και το φυσικό πλούτο της χώρας.
Καλάααααα!!!

oikodomos είπε...

Συνάδελφε καλησπέρα.
Φροντίζουν καλά να μας αποδεικνύουν πως δεν μας συνδέει κανένα κοινό στοιχείο. Μόνος τους σκοπός είναι το κέρδος, με κάθε τρόπο. Αγαπούν κι αυτοί τη φύση βέβαια, αλλά όχι της Ελλάδας. Αγαπούν π.χ. τα εξωτικά νησιά για τις καλοκαιρινές αποδράσεις τους και τα Ελβετικά βουνά όπου κάνουν σκι. Και τη φύση τη δική μας, την έχουν ...ξεσκί(σει)!
Καλή δύναμη!

oikodomos είπε...

Έτσι και κάποια στιγμή κάνει καμιά "κατεβασιά" ο λαός, σαν αυτές του Άραχθου το χειμώνα, τους πήρε και τους σήκωσε φίλε Ευρυτάνα, τους πήρε και τους σήκωσε. Δεν τους κρατά μετά κανένα "φράγμα".
Καλή δύναμη!

ΕΥΡΥΤΑΝΑΣ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ είπε...

Ξέρεις αδερφέ, άμα το ποτάμι πάρει φόρα δεν το σταματάει τίποτε. Παρασέρνει τα πάντα, ακόμη και αυτά που- προτού το "θύμωμά" του- θεωρούταν αδύνατον για να συμβούν.

Έχουμε δει, ας πούμε, το Μέγδοβα στην Ευρυτανία, εκεί που φαινομενικά ήταν ήσυχος, να γιομίζει και μέσα σε λίγες μονάχα ώρες να κατεβάζει πλατάνια ολόκληρα σαν καρυδότσουφλα. Και πολλοί να μην πιστεύουν στα ίδια τους τα μάτια!

Γι' αυτό σου λέω, όταν φουσκώνει το ποτάμι στάλα στάλα από τη βροχή που επιμένει να το τυραννάει, τότε, απροειδοποίητα κι εκεί που κανείς δεν το λογαριάζει, μετατρέπεται σε ανήμερο θηρίο και η απροσδόκητη δύναμή του είναι σαρωτική και ακαταμάχητη. Και τότε αλλίμονο σε όποιον δεν το είχε λογαριάσει καλά.

Καλό βράδυ και ψυχή βαθιά!

oikodomos είπε...

Να ΄ξερες αδερφέ τι μου ΄φερες στο νου με αυτά που γράφεις...
Ο πατέρας χρησιμοποιούσε συχνά, ακόμα και τώρα μερικές φορές, όταν ...τα 'χει πάρει, την φράση:

"Κάτσε καλά ...μη σκωθώ απάνω... και δεν σε ξεβγάζει (εννοεί από τα χέρια του) ούτε ο ...Μέγδοβας!!!"

Να ΄σαι καλά ρε φίλε!

Scorpion49 είπε...

Ώρα ευθύνης για τους τοπικούς φορείς. Αυτό είναι το σύνθημα που πρέπει να ηχήσει στ’ αυτιά όλων των αρμοδίων. Να παραμεριστούν τα όποια τοπικά συμφέροντα, ή το επαχθές «ας ψοφήσει η γίδα του γείτονα», δηλαδή αφού δεν αφορά το χωριό μου τι με νοιάζει. Όλοι μια γροθιά ενάντια στα καταστροφικά σχέδια που έχουν ως μόνο στόχο το κέρδος.
Φτάνουν πια οι παρεμβάσεις, μη ζορίζουν άλλο τις φυσικές δυνάμεις!

oikodomos είπε...

Φίλε scorpion49 καλησπέρα.
Πολύ σωστή η επισήμανσή σου. Δεν είναι δα και λίγες οι ..."διαφορές" ανάμεσα σε χωριά, αλλά και σε κατοίκους των ίδιων χωριών. Επίσης, η πλειοψηφία των κατοίκων δεν δείχνει να ενδιαφέρεται. Ένα προηγούμενο καλοκαίρι, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο, σε μια κινητοποίηση φορέων ενάντια στο φράγμα, λίγοι ήταν αυτοί που άφησαν το τάβλι κάτω από τον πλάτανο για να πάνε στο γεφύρι. Όπως και σε κεντρικό επίπεδο, πάντα λίγοι και "ανόητα ρομαντικοί" τραβάνε μπροστά. Γι' αυτό βεβαίως και βρισκόμαστε σήμερα σ' αυτά τα χάλια...
Καλή δύναμη!