Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015

Χρήσιμες πληροφορίες για τις βουλευτικές εκλογές


1. Δικαίωμα να ψηφίσουν σε αυτές τις εκλογές έχουν όλοι οι Ελληνες πολίτες, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (δηλαδή όσοι γεννήθηκαν μέχρι 31/12/1997), είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων της χώρας και δεν έχουν στερηθεί αυτό το δικαίωμα. Σημειώνεται ότι οι 18άρηδες, δηλαδή αυτοί που γεννήθηκαν από 1/1/1997 μέχρι 31/12/1997, είχαν αποκλειστεί από τις εκλογές του Γενάρη του 2015, γιατί δεν είχαν περιληφθεί στους εκλογικούς καταλόγους, ωστόσο σε αυτές τις εκλογές ψηφίζουν κανονικά (όπως και στο δημοψήφισμα του περασμένου Ιούλη).

2. Οι στρατιωτικοί (μόνιμοι, έφεδροι, κληρωτοί που υπηρετούν τη θητεία τους), αστυνομικοί, πυροσβέστες και λιμενικοί ψηφίζουν είτε στον τόπο όπου υπηρετούν με βάση ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, είτε - εφόσον το έχουν ζητήσει από την υπηρεσία τους - στο δήμο, στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι γραμμένοι (οπότε πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν βεβαίωση από την υπηρεσία τους ότι δεν έχουν γραφτεί σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους).

3. Το στρατιωτικό προσωπικό (αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και οπλίτες) μετακινούμενων στρατιωτικών τμημάτων για υπηρεσιακούς λόγους ψηφίζει με ονομαστικές καταστάσεις που συντάσσονται και υπογράφονται από το διοικητή της μονάδας στην οποία υπάγονται, ο οποίος βεβαιώνει υπεύθυνα πάνω σε αυτές ότι αυτοί που περιλαμβάνονται στις καταστάσεις είναι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους στρατιωτικών, σε εκλογικό τμήμα του δήμου όπου εκτελεί διατεταγμένη υπηρεσία.

4. Οι Ελληνες ναυτικοί που υπηρετούν σε πλοία με ελληνική σημαία και κατά τη μέρα των εκλογών το πλοίο που υπηρετούν προβλέπεται να βρίσκεται σε λιμάνι άλλου δήμου από αυτόν στον οποίο είναι γραμμένοι, ψηφίζουν στο δήμο του λιμανιού όπου βρίσκεται το πλοίο, με το ναυτικό τους φυλλάδιο, με βάση ονομαστικές καταστάσεις που συντάσσονται και υπογράφονται από τον πλοίαρχο του πλοίου και θεωρούνται από τον προϊστάμενο της Λιμενικής ή Αστυνομικής ή Τελωνειακής Αρχής του δήμου όπου βρίσκεται το πλοίο, μετά από επικύρωσή τους με απόφαση του οικείου Πρωτοδικείου και έχουν ισχύ ειδικών εκλογικών καταλόγων. Σε αυτή την περίπτωση, οι ναυτικοί πρέπει να έχουν παραδώσει τις ταυτότητές τους και τα διαβατήριά τους τρεις τουλάχιστον μέρες πριν από την ψηφοφορία στον πλοίαρχο του πλοίου, γι' αυτό και η αναγνώρισή τους γίνεται με το ναυτικό τους φυλλάδιο.
Στην περίπτωση που οι παραπάνω Ελληνες ναυτικοί βρεθούν ή καταπλεύσουν σε ελληνικό λιμάνι δήμου διαφορετικού από αυτόν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι (σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) ψηφίζουν και πάλι με το ναυτικό τους φυλλάδιο σε εκλογικά τμήματα του δήμου του λιμανιού που βρίσκονται, με βάση ονομαστικές καταστάσεις συνταγμένες από τον πλοίαρχο και θεωρημένες από Λιμενική κ.λπ. αρχή. Προϋπόθεση να είναι γραμμένοι στους πιο πάνω ειδικούς εκλογικούς καταλόγους και να υπάρχει αδυναμία - για αποδεδειγμένους λόγους ανώτερης βίας (δυσμενείς καιρικές συνθήκες, βλάβη πλοίου κ.λπ.) - να ψηφίσουν στον τόπο που έχει οριστεί με τους πιο πάνω ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

5. Υπενθυμίζεται ότι στις βουλευτικές εκλογές - αντίθετα με ό,τι συμβαίνει στις ευρωεκλογές - δεν συγκροτούνται εκλογικά τμήματα στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στα κράτη - μέλη της ΕΕ, επομένως οι Ελληνες ψηφοφόροι που διαμένουν στο εξωτερικό μπορούν να ψηφίσουν μόνο στην Ελλάδα, σύμφωνα με τους βασικούς εκλογικούς καταλόγους όπου είναι γραμμένοι.

6. Στις εκλογές αυτές, που διενεργούνται μέσα σε 18 μήνες από τις προηγούμενες, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί εκλογής βουλευτών με σταυρό προτίμησης, αφού οι βουλευτές εκλέγονται με λίστα (δηλαδή με βάση τη σειρά με την οποία έχουν γραφτεί στα ψηφοδέλτια). Γι' αυτό και δεν βάζουμε σταυρό προτίμησης. Εάν όμως τεθεί σταυρός, είτε στον αρχηγό του κόμματος είτε σε υποψήφιο βουλευτή, δεν καθίσταται το ψηφοδέλτιο άκυρο μόνο γι' αυτό το λόγο, αλλά προσμετράται υπέρ του συνδυασμού (έγγραφο ΥΠΕΣ με αρ. πρωτ. 31122/7-9-2015). Πάντως, για να αποφευχθεί ο παραμικρός κίνδυνος να θεωρηθεί ο σταυρός προτίμησης ως διακριτικό γνώρισμα με βάση τις γενικές διατάξεις της εκλογικής νομοθεσίας και να ακυρωθεί το ψηφοδέλτιο, χρειάζεται να προσεχθεί να μην τεθεί κατά λάθος σταυρός προτίμησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: