Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2013

Κυκλοφόρησε από το ΠΑΜΕ ο «Συνοπτικός Εργασιακός Οδηγός». Περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για την εργατική νομοθεσία και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα

Το εξώφυλλο της έκδοσης του ΠΑΜΕ
Ενα πρακτικό και ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για τα σωματεία, τους συνδικαλιστές και τις Επιτροπές Αγώνα αποτελεί ο Συνοπτικός Εργασιακός Οδηγός που εκδόθηκε από το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο. Ο οδηγός διατίθεται από τα κεντρικά γραφεία του ΠΑΜΕ στην Αθήνα, από τις τοπικές Γραμματείες και τις ταξικές συνδικαλιστικές οργανώσεις.
«Ο οδηγός αυτός -σημειώνεται στον Πρόλογο του Οδηγού- έχει σκοπό να απαντήσει σε ερωτήματα που συναντάμε καθημερινά στην εργασιακή καθημερινότητά μας, στη συνδικαλιστική δράση. Να βοηθήσει στην αξιοποίηση της όποιας προστασίας παρέχει ακόμα η εργατική νομοθεσία, αλλά και στην πιο ολοκληρωμένη γνώση των εργαλείων, που μπορεί να χρησιμοποιήσει και να αξιοποιήσει η εργοδοσία, το κεφάλαιο, η αστική τάξη συνολικά εναντίον μας.
Αποτελεί έναν οδηγό που βοηθάει τον εργαζόμενο και τα σωματεία να γνωρίζουν, συνοπτικά, δίχως να αποτελεί ολοκληρωμένο εγχειρίδιο, τα βασικά θεμελιώδη δικαιώματά τους και τι ισχύει στο χώρο εργασίας, ιδιαίτερα μετά το 2010 οπότε οι αλλαγές στους εργατικούς νόμους είναι συνεχείς και ποικίλες.
Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να λειτουργήσει ως μοναδικός οδηγός, μιας και η συνδικαλιστική δουλειά χρειάζεται αυξημένη πρωτοβουλία, μεράκι και διάθεση για προσφορά. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι η εργατική νομοθεσία είναι κάτι που συνεχώς αλλάζει και χρειάζεται παρακολούθηση και επεξεργασία από το κάθε σωματείο».
Ο Εργασιακός Οδηγός χωρίζεται σε εννέα κεφάλαια.
Στο πρώτο κεφάλαιο δίνονται οι ορισμοί και τα είδη των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας (αορίστου και ορισμένου), αλλά και οι λεγόμενες «συγγενείς συμβάσεις» (σύμβαση έργου, εντολής, ανεξαρτήτων υπηρεσιών). Ακόμα, διατυπώνονται τα κριτήρια διαχωρισμού των εργαζομένων σε υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες, όπως αυτά ορίζονται από το νόμο. Δίνονται πληροφορίες για τον τρόπο λύσης της σύμβασης, για τις αποζημιώσεις και άλλα συναφή με τις απολύσεις ζητήματα.
Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται θέματα σχετικά με το ωράριο εργασίας. Μεταξύ άλλων, πώς εφαρμόζονται και αμείβονται η υπερεργασία, η υπερωρία, η νυχτερινή εργασία, η 6η μέρα, η απασχόληση της Κυριακές.
Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται οι μορφές απασχόλησης. Δίνονται οι όροι εφαρμογής της μερικής και της εκ περιτροπής απασχόλησης, της διαθεσιμότητας.
Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα διάφορα επιδόματα που αντιστοιχούν σε ποσοστό του βασικού μισθού. Ακόμα, τι γίνεται με την παράνομη εργασία, την καθυστέρηση των δεδουλευμένων. Οι όροι για τα επιδόματα ανεργίας και αφερεγγυότητας.
Στο πέμπτο κεφάλαιο υπάρχει αναλυτική αναφορά στα είδη αδειών. Στην ετήσια άδεια και στις ειδικές άδειες όπως μητρότητας, αναπηρίας, γάμου, τέκνων, σπουδαστών κ.ά. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ζήτημα της ασθένειας.
Στο έκτο κεφάλαιο σημειώνονται οι υποχρεώσεις του εργοδότη σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος και οι ενέργειες που πρέπει να κάνει το σωματείο.
Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, το περιεχόμενό τους, τα είδη τους, ποιοι έχουν την αρμοδιότητα να τις συνάπτουν. Εξηγείται τι σημαίνουν και τι ρόλο παίζουν οι Ενώσεις Προσώπων, η μετενέργεια, η μεσολάβηση και η διαιτησία.
Στο όγδοο κεφάλαιο δίνονται πολύ σημαντικές πληροφορίες για τις μορφές διεκδίκησης των εργασιακών δικαιωμάτων. Μεταξύ αυτών για τα ασφαλιστικά μέτρα και τον τρόπο κήρυξης της απεργίας.
Στο ένατο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζεται η λειτουργία και οργάνωση των σωματείων.

«Κατεβάστε» τον Οδηγό σε μορφή pdf : "κλικ" ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια: