Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2015

Στο στόχαστρο της Εφορίας ο ΦΠΑ για τις οικοδομές


Εκτεταμένοι έλεγχοι, για να διαπιστωθεί εάν έχει αποδοθεί από τους υπόχρεους επιτηδευματίες ο ΦΠΑ, θα πραγματοποιηθούν από τις εφορίες σε χιλιάδες υποθέσεις ηλεκτροδότησης οικοδομών που αφορούν τα έτη 2008-2013.

Σύμφωνα με τις εντολές που έχουν δοθεί από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ), οι υποθέσεις που θα ελεγχθούν αφορούν περιπτώσεις κτισμάτων των οποίων οι οικοδομικές άδειες εκδόθηκαν τόσο από την 1η-1-1995 και μετά όσο και πριν από την ημερομηνία αυτή. Οι ελεγκτές θα… ξεσκονίσουν όλα τα παραστατικά στοιχεία που εκδόθηκαν από όσους επιτηδευματίες δούλεψαν στην κατασκευή των οικοδομών και τα οποία οι ιδιοκτήτες ή κατασκευαστές οφείλουν να έχουν διαφυλάξει.

Στο δείγμα των υποθέσεων που θα ελεγχθούν περιλαμβάνονται:

● Κτίσματα με επιφάνεια άνω των 180 τ.μ. που ανεγέρθηκαν από ιδιώτες-ιδιοκτήτες. Εξαιρετικά, εφόσον πρόκειται για αυθαίρετα που ανεγέρθηκαν από ιδιώτες-ιδιοκτήτες, είτε αυτά έχουν νομιμοποιηθεί είτε έχει εγκριθεί αρμοδίως η ηλεκτροδότησή τους, οι οικείες υποθέσεις υπάγονται στο δείγμα και ελέγχονται, εφόσον η επιφάνεια του ακινήτου υπερβαίνει τα 120 τ.μ.

Οι υποθέσεις των παραπάνω κτισμάτων ελέγχονται εφόσον η βεβαίωση για την ηλεκτροδότηση χορηγήθηκε ή η υπεύθυνη δήλωση του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη θεωρήθηκε:

α) εντός του έτους 2008 και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του υπόχρεου λήγει στο 7

β) εντός του έτους 2009 και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του υπόχρεου λήγει στο 1

γ) εντός του έτους 2010 και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του υπόχρεου λήγει στο 4

δ) εντός του έτους 2011 και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του υπόχρεου λήγει στο 2

ε) εντός του έτους 2012 και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του υπόχρεου λήγει στο 5

στ) εντός του έτους 2013 και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του υπόχρεου λήγει στο 9

● Υποθέσεις ακινήτων τα οποία ανεγέρθηκαν από επιχειρήσεις ανέγερσης και πώλησης οικοδομών, ανεξάρτητα από την επιφάνειά τους και εφόσον συντρέχουν οι πιο πάνω προϋποθέσεις του έτους χορήγησης της βεβαίωσης ηλεκτροδότησης ή θεώρησης της υπεύθυνης δήλωσης του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη και του αριθμού του φορολογικού μητρώου του υπόχρεου, εξαιρουμένων των υποθέσεων που αφορούν ακίνητα των οποίων η πώληση υπάγεται σε ΦΠΑ.

Περισσότεροι ιδιοκτήτες

● Στις περιπτώσεις που η οικοδομή ανήκει σε περισσότερους του ενός ιδιώτες-ιδιοκτήτες ή ανεγέρθηκε από περισσότερες της μιας επιχειρήσεις ανέγερσης και πώλησης οικοδομών, ελέγχεται ολόκληρη η υπόθεση, εφόσον ο αριθμός του φορολογικού μητρώου ενός εκ των ιδιωτών-ιδιοκτητών ή μιας εκ των επιχειρήσεων λήγει στα παραπάνω ψηφία και υπάγεται στο δείγμα.

Ανεξαρτήτως των προαναφερθέντων κριτηρίων (χρόνος χορήγησης της βεβαίωσης για την ηλεκτροδότηση του ακινήτου ή θεώρησης της υπεύθυνης δήλωσης του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη), ελέγχονται οι υποθέσεις για τις οποίες κρίνεται πλήρως αιτιολογημένα από τον προϊστάμενο της Εφορίας ότι πρέπει να διενεργηθεί έλεγχος λόγω ύπαρξης συγκεκριμένων στοιχείων που τον επιβάλλουν.

Κώστας Τσάβαλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: