Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2016

Η ανάπτυξη περνά από την Κύπρο: Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός, αύξηση της μετανάστευσης, μείωση και γήρανση του πληθυσμού…Δυο ειδήσεις σαν τις δυο όψεις του καπιταλισμού. Του «νομίσματος» που κατέχουν οι πλούσιοι και την πληρώνουν πάντα οι φτωχοί…  

1) Λευκωσία:  Με ρυθμούς κοντά στο 3% θα αναπτυχθεί η κυπριακή οικονομία την επόμενη τριετία, εκτιμά η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) στο οικονομικό της δελτίο Δεκεμβρίου 2016.

Ειδικότερα, η ΚΤΚ εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα ανέλθει στο 2,8% το 2016 και το 2017 και θα επιταχυνθεί στο 3,1% και 3,0% το 2018 και 2019 αντίστοιχα, στηριζόμενη κυρίως από τον τουρισμό, την αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, την αύξηση των εξαγωγών, αλλά και την παρατηρούμενη αύξηση στα νέα συμβόλαια δανείων. (newsincyprus.com)
***

2) Λευκωσία: Η ετήσια έκθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας καταγράφει το προφίλ της κυπριακής κοινωνίας μέσα από τους αριθμούς. Ο πληθυσμός της Κύπρου στο τέλος του 2015 ανερχόταν σε 848.300 άτομα, εκ των οποίων οι 412.700 είναι άνδρες και οι 435.600 είναι γυναίκες. Είναι ενδιαφέρουσα η διακύμανση του πληθυσμού όπως καταγράφεται μέσα από τα στοιχεία.

Χαρακτηριστική είναι η μείωση του πληθυσμού σε σχέση με το 2012, χρονιά κατά την οποία, ο πληθυσμός έφθανε τις 865.900. Η μείωση, όπως είναι γνωστό μέσα από τις δημογραφικές εκθέσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας, οφείλεται στη μετανάστευση από την Κύπρο προς άλλες χώρες.

Γεγονός που δεν είναι άσχετο με την οικονομική κρίση, καθώς μετά το κούρεμα καταθέσεων οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης ήταν ιδιαίτερα αντιληπτές στον κόσμο. Με αποτέλεσμα, πολλοί να αναχωρήσουν από την Κύπρο με προορισμό άλλες χώρες για αναζήτηση καλύτερης τύχης. Μεγάλο μέρος αυτών που έφυγαν βέβαια είναι μετανάστες που εργάζονταν στην Κύπρο, οι οποίοι μη έχοντας πλέον δουλειά, είτε επαναπατρίστηκαν, είτε αναζήτησαν αλλού την τύχη τους.

Το 2014, ο πληθυσμός έφτασε τις 847.000, που ήταν και ο λιγότερος των τελευταίων χρόνων, ενώ πέρσι, σημείωσε μετά από αρκετό καιρό, μικρή αύξηση.

Αξιοσημείωτο στοιχείο είναι και η ηλικιακή κατανομή πληθυσμού, καθώς μέσα από τους αριθμούς, διαφαίνεται και η γήρανση του πληθυσμού. Συγκεκριμένα, η ηλικιακή ομάδα ατόμων μέχρι 14 ετών αποτελεί το 16,4% του πληθυσμού, την ίδια ώρα που η ηλικιακή ομάδα των 65 ετών και άνω είναι στα 15,1%. Δηλαδή περίπου στα ίδια επίπεδα. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία εάν το δούμε και σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Είναι ενδεικτικό ότι τα άτομα 65 ετών και άνω το 2014 αποτελούσαν το 14,6%, το 2013 το 13,9% και το 2012 το 13,2%. Βλέπουμε δηλαδή να καταγράφει μια αύξηση ο πληθυσμός αυτής της ηλικιακής ομάδας. Η οποία οφείλεται, βέβαια, και στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής.

Παράλληλα, σε αντιστοιχία, η ηλικιακή ομάδα μέχρι τα 14 έτη παραμένει σταθερή. Η ομάδα των 15-64 ετών φτάνει το 68,5%. Όσον αφορά στο προσδόκιμο ζωής, έφτασε τα 83,5 χρόνια για τις γυναίκες και τα 79,8 χρόνια για τους άνδρες.

Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός

Ανησυχητικά ψηλά παραμένουν τα στοιχεία που αφορούν τον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Λόγω των συνεπειών της οικονομικής κρίσης, το ποσοστό αυτό παραμένει αυξημένο, καταγράφοντας μάλιστα και αυξητικές τάσεις. Συγκεκριμένα, το ποσοστό κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού για το 2015 έφτασε το 29,9%, με τις γυναίκες να έχουν ελαφρώς αυξημένο κίνδυνο σε σχέση με τους άνδρες. Το ίδιο ισχύει και όσον αφορά καθαρά μόνο το ποσοστό κινδύνου φτώχειας.
Αξιοσημείωτα επίσης είναι τα στοιχεία που δείχνουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού στερείται βασικά αγαθά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2015, ποσοστό 15,4% του πληθυσμού στερείται τουλάχιστον τέσσερα είδη και υπηρεσίες από τις εννιά διαστάσεις της υλικής στέρησης. Επίσης, ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού ζει σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλό δείχτη έντασης εργασίας. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 10,9%, καταγράφοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2012 που ήταν μόλις στο 6,5%.

Τέλος, όσον αφορά την καθυστέρηση στην αποπληρωμή του δανείου για την πρώτη κατοικία, ή του ενοικίου, ή των πάγιων λογαριασμών του ή τις δόσεις άλλων δανείων λόγω οικονομικών δυσκολιών, παρατηρείται η εξής διακύμανση. Το 2012 το ποσοστό ήταν στο 31,5% και το 2013 χρονιά του κουρέματος έφτασε το 33,6% και το 2014 ανέβηκε στο 34,2%. Το 2015, ωστόσο, υποχώρησε και πάλι στο 31,6%.

ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ Η ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

Σημαντικά στοιχεία ωστόσο ενός πληθυσμού αποτελούν και η γονιμότητα, η θνησιμότητα, αλλά και οι γάμοι και τα διαζύγια. Στοιχεία τα οποία εκτός από την εξέλιξη του πληθυσμού, δείχνουν και τις κοινωνικές συμπεριφορές ενός λαού, όπως αυτές εξελίσσονται στο πέρασμα του χρόνου. Συγκεκριμένα, το 2015 είχαμε 9.170 γεννήσεις, οι οποίες ήταν και οι λιγότερες των τελευταίων χρόνων. Οι γεννήσεις καταγράφουν μια σταθερή μείωση.

Είναι ενδεικτικό ότι το 2012, ο αριθμός των γεννήσεων ήταν 10.161, το 2013 9.341 και το 2014 9.258. Το συνολικό ποσοστό γονιμότητας, το οποίο δείχνει και τη φυσική ανανέωση ενός πληθυσμού, παραμένει σταθερά μειωμένο και κάτω του 2,1 που είναι το ελάχιστο που απαιτείται για την ανανέωση του πληθυσμού. Το ποσοστό γονιμότητας ήταν για το 2015 στο 1,3.

Το 2015 καταγράφηκαν επίσης 5.859 θάνατοι, οι οποίοι ήταν και οι περισσότεροι τα τελευταία χρόνια. Αυτό έφερε και αύξηση του καθαρού ποσοστού θνησιμότητας, το οποίο έφτασε το 6,9 θανάτους ανά 1.000 κατοίκους. Μικρή αύξηση παρουσίασε επίσης και το ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας, το οποίο έφτασε το 2,7 θάνατοι βρεφών ανά 1.000 γεννήσεις.

Εδραιώνεται η αστυφιλία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού. Μεγαλύτερη πληθυσμιακά επαρχία παραμένει η Λευκωσία με πληθυσμό 330.000, ενώ ακολουθεί η Λεμεσός με 237.000, η Λάρνακα στη συνέχεια με 144.000, στη συνέχεια η Πάφος με 90.200 και τέλος η ελεύθερη Αμμόχωστος με 46.900. Αντίστοιχη βέβαια είναι και η κατανομή του αριθμού των νοικοκυριών ανά επαρχία. Παρατηρείται επίσης μια σταθερή πλειοψηφία στον αστικό πληθυσμό, ο οποίος αποτελεί το 67,2% του συνολικού πληθυσμού της Κύπρου. (Γράφει: Φρίξος Δαλίτης philenews.com)

Δεν υπάρχουν σχόλια: