Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

Ενδιαφέροντα στοιχεία για «ατυχήματα» και ασθένειες στη δουλειά...


Σε 68.850 (1,8% επί του συνόλου των απασχολουμένων) εκτιμάται ότι ανέρχονται τα μη θανατηφόρα «ατυχήματα» στους χώρους δουλειάς τους τελευταίους 12 μήνες και σε 605.392 (8,5% επί του συνόλου) όσοι «αντιμετώπισαν τους τελευταίους 12 μήνες προβλήματα υγείας που προκλήθηκαν ή επιδεινώθηκαν από την εργασία», την ίδια περίοδο.
Τα στοιχεία προκύπτουν από έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «για τα ατυχήματα και τα προβλήματα υγείας που συνδέονται με την εργασία», η οποία δημοσιοποιήθηκε χτες.

Σύμφωνα με αυτήν, 68.850 απασχολούμενοι «είχαν τουλάχιστον ένα ατύχημα στο χώρο εργασίας τους τελευταίους 12 μήνες». Από αυτά τα ατυχήματα το 11,3% είναι τροχαία. Ενδιαφέρον έχουν τα στοιχεία ως προς τη διάρκεια απουσίας από την εργασία λόγω του ατυχήματος (στοιχείο ενδεικτικό της σοβαρότητας των ατυχημάτων). Συγκεκριμένα:
  • Δύο μέρες έως δύο βδομάδες απουσίασαν 28.725 εργαζόμενοι!
  • Δύο βδομάδες έως έξι μήνες απουσίασαν 6.177 εργαζόμενοι!
  • Εξι μήνες ή περισσότερο ή δεν έχουν επιστρέψει ακόμα 890 εργαζόμενοι!
Η ομάδα που παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό ατυχημάτων είναι οι «Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα» (4,9%) και ακολουθούν οι «Χειριστές Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού σε συναρμολογητές» (3,2%) και οι «Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες και μικροεπαγγελματίες» (2,2%). Αντιθέτως τα «"Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη" δεν έχουν μόνο χαμηλό ποσοστό ατυχημάτων (1,1%) αλλά και στη μεγάλη πλειονότητά τους (79,1%) αυτά τα ατυχήματα δεν οδηγούν σε απώλεια εργάσιμων ημερών».

Ως προς τις επαγγελματικές ασθένειες η ΕΛΣΤΑΤ σημειώνει ότι και εδώ «οι ομάδες που υποφέρουν περισσότερο από προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την εργασία είναι οι "Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα" , οι "Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολόγησης" καθώς και οι "Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες" (9,2%, 8,8% και 8,3% αντίστοιχα). Αντιθέτως, το χαμηλότερο ποσοστό εμφάνισης προβλημάτων υγείας εμφανίζεται στους "Επαγγελματίες" και τους "Υπαλλήλους γραφείου" (4,3 και 4,2% αντίστοιχα)». Χαμηλά είναι και τα ποσοστά των «Ανώτερων διευθυντικών και διοικητικά στελεχών» (5,7%) και των «Απασχολούμενων στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές» (5,5%).

Τέλος, τα πιο κοινά προβλήματα υγείας «αφορούν τα οστά, τις αρθρώσεις ή τους μυς και επηρεάζουν τα άνω, τα κάτω άκρα και κυρίως τη μέση (14,0%, 18,6% και 26,7% , αντίστοιχα, όσων ανέφεραν πρόβλημα υγείας). Το δεύτερο πιο κοινό είδος προβλήματος υγείας αφορά την καρδιά ή το κυκλοφορικό σύστημα γενικότερα (13%). Ακολουθούν το "Στρες, κατάθλιψη ή άγχος" και τα αναπνευστικά προβλήματα / πνευμόνων (6,8% και 6,3%). Τα υπόλοιπα είδη προβλημάτων βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα που κυμαίνονται από 4,3% (στομάχι, συκώτι, κλπ.) σε 0,6% (ακοή), ενώ το 3,4% των ερωτώμενων αναφέρει άλλα είδη προβλημάτων».

Δεν υπάρχουν σχόλια: