Δευτέρα 8 Αυγούστου 2011

Τοιχοποιία: είδη, διαστάσεις κλπ. (Β΄ μέρος)

Ημιλαξευτή λιθοδομή

Στην ανάρτησή μας με τίτλο «Τοιχοποιία: είδη, διαστάσεις κλπ. (Α΄μέρος)» έγινε μια αναλυτική παρουσίαση των οπτοπλινθοδομών και των παραλλαγών κατασκευής τους. Σήμερα στο Β΄μέρος, καταγράφουμε κι άλλα είδη τοιχοποιίας, κατασκευασμένης από διαφορετικά υλικά.

1) ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ

Οι  λιθοδομές (κτισμένος τοίχος από πέτρα) είναι το πιο παλιό είδος τοιχοποιίας. Στην Ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική η δόμηση με φυσικούς λίθους είναι η συνηθέστερη. Στις μέρες μας όμως δεν είναι συνηθισμένο το κτίσιμο κτιρίων εξ ολοκλήρου από πέτρα λόγω του υψηλού κόστους υλικών και εργασίας. Είναι διαδεδομένη όμως η κατασκευή λιθοδομής με τον τρόπο της επένδυσης, της ήδη υπάρχουσας οπτοπλινθοδομής. Η λιθοδομή χωρίζεται σε διαφορετικές κατηγορίες, ανάλογα με την επεξεργασία της πέτρας. Τα πιο γνωστά είδη λιθοδομών είναι:

α. Ξηρολιθοδομές

Ξηρολιθοδομή ή ξερολιθιά

Ξηρολιθοδομές ή ξερολιθιές ή ξερολίθια, είναι οι λιθοδομές που κτίζονται χωρίς κονίαμα (λάσπη)  και με σχετικά μικρή - επιτόπια επεξεργασία της πέτρας. Είναι η παλαιότερη μέθοδος λιθοδομής. Σήμερα τείνει να εγκαταλειφθεί ή χρησιμοποιείται μόνο σε κατασκευές με μικρή σημασία, (μικρά βοηθητικά κτίσματα, χαμηλοί τοίχοι αντιστήριξης, ή χαμηλές διαχωριστικές μάντρες).
                                                                  
β . Αργολιθοδομές

Αργολιθοδομή 1

Αργολιθοδομή 2

Αργολιθοδομές λέγονται οι τοιχοποιίες που γίνονται με αργούς λίθους (έχουν υποστεί πολύ μικρή ή και καθόλου επεξεργασία) και κονίαμα. Χρησιμοποιούνται σε τοίχους υπογείων, αντιστήριξης, αλλά και σε ανωδομές κτιρίων. Το ελάχιστο πάχος μιας αργολιθοδομής είναι 45 έως 50 εκατ.

γ. Ημιλαξευτές  Λιθοδομές

Ημιλαξευτή λιθοδομή (γεφύρι Άρτας)

Ημιλαξευτές είναι οι λιθοδομές οι οποίες κατασκευάζονται με μισολαξευμένες πέτρες (έχουν υποστεί μεγαλύτερη επεξεργασία από αυτή των αργολιθοδομών) και κονίαμα. Χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις που μας ενδιαφέρει η εμφάνιση της τοιχοποιίας όπως κατοικίες μνημειακά κτίρια και γενικά για τοίχους υπογείων  και ισογείων.
Η λιθοδομή κτίζεται από την μια και σπανιότερα από τις δύο πλευρές με μισολαξευμένες πέτρες, ενώ ο υπόλοιπος όγκος της οικοδομής κτίζεται με αργούς λίθους.

δ.  Λαξευτές  Λιθοδομές

Λαξευτή λιθοδομή (Ακρόπολη)
 
Λαξευτή λιθοδομή (Μυκήνες)

Λαξευτή λιθοδομή (Μεγάλο Τέμενος, Διδυμότειχο)

Η λαξευτή τοιχοποιία είναι ο αρχαιότερος τρόπος κατασκευής λιθοδομών, με τον οποίο έχουν κτισθεί πολύ σημαντικά μνημεία. Η κάθε πέτρα έχει υποστεί τέτοια επεξεργασία που έχει  αποκτήσει πλήρως το σχήμα που   χρειάζεται για την κατασκευή της λιθοδομής.

Με λαξευτές τοιχοποιίες κατασκευάζονται τοίχοι σε οικοδομικά έργα, βάθρα σε γέφυρες, αψίδες, θόλοι, τοίχοι αντιστήριξης κ.τ.λ. Στην αρχαιότητα η δόμηση γινόταν χωρίς κονίαμα.  Άλλωστε η αντοχή της τοιχοποιίας βασίζεται στην απόλυτη έδραση και στην εμπλοκή των λίθων . Για να ενισχυθεί όμως η κατασκευή χρησιμοποιούσαν μεταλλικούς συνδετήρες.

Σήμερα χρησιμοποιείται κονίαμα αλλά η σημασία του είναι πάρα πολύ μικρή. Το πάχος των αρμών είναι μόνο 3 έως 6 χιλ. ενώ στις αργολιθοδομές το αντίστοιχο πάχος είναι 2 έως 3 εκατ.


2) ΤΟΙΧΟΠΟΙΊΆ με «τούβλα» από αφρομπετόν (ALFABLOCK ή YTONG)


Τα «τούβλα» αυτά είναι ένα σύγχρονο δομικό υλικό που παράγεται από κυψελωτό μπετόν, το οποίο μετά από υδροθερμική κατεργασία αποκτά πόρους και αφρώδη υφή. Οι πρώτες ύλες για την κατασκευή του είναι το τσιμέντο, τα πυριτικά συστατικά, το νερό και το διογκωτικό μέσο (διάλυμα αφρογόνου ουσίας που δημιουργεί φυσαλίδες κατά την επαφή του με τον αέρα, οι οποίες εγκλωβίζονται στο μίγμα).


Κτίζονται με κονίαμα ή με ειδική κόλλα και ανά 2,5 έως 4 μέτρα κατασκευάζεται σενάζ. Οι δύο όψεις στη συνέχεια επιχρίονται με ένα λεπτό στρώμα επιχρίσματος ή μένουν ανεπίχριστες. Άλλος τρόπος είναι το στοκάρισμα με το ίδιο υλικό συγκόλλησης κόλλα) και στη συνέχεια βάψιμο του τοίχου.

3) Οπτοπλινθοδομή από τούβλα ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ


Είναι τούβλα που στην σχεδίαση τους έχει προβλεφθεί χώρος για τοποθέτηση θερμομονωτικού υλικού (πολυουρεθάνης), πράγμα που ενισχύει την θερμική αντίσταση της τοιχοποιίας. Οι διαστάσεις τους είναι ίδιες με αυτές της μπατικής οπτοπλινθοδομής.

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την τοποθέτηση του μονωτικού υλικού, για την επιτυχή πλήρωση των κενών στο εσωτερικό των τούβλων. Υπάρχουν επίσης τα ειδικά θερμομονωτικά τούβλα εξωτερικής τοιχοποιίας που εξασφαλίζουν ικανοποιητική  θερμομόνωση.

4) Τοιχοποιία με ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΤΟΥΒΛΑ  

Τοιχοποιία με διακοσμητικά τούβλα 1

Τοιχοποιία με διακοσμητικά τούβλα 2
                                   
Τα διακοσμητικά τούβλα είναι συμπαγή τούβλα που παράγονται σε διάφορες διαστάσεις. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία σε χρωματισμούς. Τοποθετούνται για διακοσμητικές επενδύσεις τοίχων εσωτερικών ή εξωτερικών, τζακιών κ.τ.λ. Εξωτερικά η επιφάνεια τους είναι λεία

5) Τοιχοποιία από ΠΥΡΟΤΟΥΒΛΑ

Τοιχοποιία από πυρότουβλα 1

Τοιχοποιία από πυρότουβλα 2

Τα πυρότουβλα ή πυρίμαχα τούβλα χρησιμοποιούνται σε τζάκια, φούρνους, καπνοδόχους, κλπ. Δεν παράγονται από την κοινή άργιλο, αλλά από ειδική άργιλο μεγάλου σημείου τήξης. Είναι αρκετά ανθεκτικά στις υψηλές θερμοκρασίες και δεν προκαλούνται ρωγμές ή παραμορφώσεις από την επίδραση υψηλών θερμοκρασιών.

Τα πυρότουβλα είναι συμπαγή, μεγαλύτερα και πιο βαριά από  τα κοινά τούβλα, ενώ το κονίαμα που χρησιμοποιούμε για την δόμηση τους γίνεται από πυρόχωμα, την άργιλο δηλαδή με την οποία παράγεται και το ίδιο το πυρότουβλο.

6) Τοιχοποιία από ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΥΣ  

Τσιμεντόλιθοι

Τσιμεντολιθοδομές  ονομάζονται οι λιθοδομές που γίνονται από τσιμεντόλιθους και οι οποίες πριν μερικά χρόνια είχαν εκτεταμένη χρήση στην χώρα μας. Σε σχέση με τις οπτοπλινθοδομές παρουσίαζαν κάποια πλεονεκτήματα, που άλλωστε ήταν και ο λόγος της ευρείας χρήσης τους.

Δεν χρειάζονται ψήσιμο και μπορούν να κατασκευασθούν φθηνότερα και γρηγορότερα στο εργοτάξιο που υπάρχουν οι πρώτες ύλες, και οι διαστάσεις τους είναι μεγαλύτερες από των τούβλων, (16x17x33), κτίζονται γρηγορότερα και πιο οικονομικά από αυτά.

Οι τσιμεντόλιθοι κατασκευάζονται από τσιμεντοκονίαμα που περιέχει ένα μέρος τσιμέντου και 4 έως 5 μέρη χοντρής άμμου με καλή κοκκομετρική σύνθεση. Προστίθενται επίσης αδρανή παρόμοια με αυτά των οπτοπλίνθων (σκύρα ψημένη άργιλος, κ.τ.λ.). Η τελική τους μορφή είναι ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο. Αυτό το σχήμα το παίρνει σε ειδικά μεταλλικά καλούπια μετά από συμπίεση και δόνηση.

Οι τσιμεντόλιθοι είναι διάτρητοι, με οπές ορθογώνιες ή άλλης μορφής έτσι παρά τις μεγάλες τους διαστάσεις δεν έχουν  υπερβολικό βάρος  (ένας τσιμεντόλιθος ζυγίζει περίπου 11 κιλά). Προκειμένου να κτισθεί ένας τοίχος από τσιμεντόλιθους με πάχος 17 εκατ. χρειάζονται 14 τσιμεντόλιθοι διαστάσεων 16x17x33. Τα μειονεκτήματά τους, λόγω των οποίων μειώθηκε η χρησιμοποίησή τους είναι:

Α)Η δυσκολία κατασκευής τοίχων που η μορφή τους να έχει γωνίες και πολύπλοκα σπασίματα (εσοχές, εξοχές κ.τ.λ.).

Β)Η δυσκολία να ανοίξουν τρύπες ή να τεμαχιστούν για τις ανάγκες της οικοδομής όπως π.χ. για τοποθέτηση υδραυλικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Γ)Η μειωμένη ικανότητά τους σε ηχομόνωση και θερμομόνωση.

Δ)Η υγροαπορροφητικότητα.

Όταν στους τσιμεντόλιθους υπάρχουν κατάλληλες οπές μπορούμε αφού τοποθετήσουμε κατακόρυφο οπλισμό και πληρώσουμε τις τρύπες με κονίαμα να αποκτήσουμε μια κατασκευή με βελτιωμένη αντοχή. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι τοιχοποιίες από τσιμεντόλιθους μπορούν να είναι φέρουσες αλλά μόνο για χαμηλές κατασκευές.

7) Τοιχοποιία από ΥΑΛΟΤΟΥΒΛΑ

Υαλότουβλο  19Χ19Χ8 εκ.

Χρησιμοποιούνται για τον έμμεσο φωτισμό χώρων στους οποίους δεν μπορούμε να ανοίξουμε κανονικό κούφωμα. Επειδή έχουν μειωμένη αντοχή είναι καλό να αποφεύγονται οι μεγάλες φορτίσεις γι’ αυτό συνήθως δομούνται σε μικρές επιφάνειες.

Τα υαλότουβλα σπάνια είναι συμπαγή.  Συνήθως είναι με κενό στο εσωτερικό τους. Οι πλευρές τους είναι διαμορφωμένες με εγκοπές ή έχουν επικολλημένη μια αμμώδη στρώση ώστε να επιτυγχάνεται απόλυτη σύνδεση με το κονίαμα. Έχουν σχήμα ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου και οι διαστάσεις τους είναι 19x19x7.

Τοιχοποιία από διακοσμητικά τούβλα και υαλότουβλα

Κατά τη δόμηση των υαλότουβλων δεν χρειάζεται η εμπλοκή τους, αντίθετα οι αρμοί πρέπει να είναι σαφείς τόσο σε κατακόρυφο όσο και σε οριζόντιο επίπεδο. Αυτό συμβαίνει γιατί προκειμένου να δομηθούν, τοποθετείται οπλισμός ανάμεσα στους αρμούς δύο γειτονικών υαλότουβλων.

Στην συνέχεια οι επιφάνειες τους πακτώνονται σε εγκοπές του τοίχου ή σε οδηγούς αλουμινίου, σχήματος ανεστραμμένου Π. με την βοήθεια τσιμεντοκονιάματος ή ειδικής μαστίχας.

8) Τοιχοποιία από ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ

Τα τελευταία χρόνια, η αντίληψη για την διαρρύθμιση των εσωτερικών επαγγελματικών χώρων και κυρίως για τους χώρους γραφείων, έχει αλλάξει. Πολλά γραφεία αναδιαμορφώνονται μερικώς ή ολοκληρωτικά συχνά. Από αυτή την ανάγκη, προέκυψαν οι κατασκευές ελαφρών χωρισμάτων, τα οποία προσαρμόζονται εύκολα και γρήγορα, σε κάθε χώρο.


Τα ελαφρά χωρίσματα κατασκευάζονται συνήθως από γυψοσανίδες. Σε σχέση με την κοινή τοιχοποιία έχουν πολλά πλεονεκτήματα όπως, η ταχύτητα κατασκευής, το μικρό βάρος, η έλλειψη ανάγκης επιχρισμάτων κ.λ.π. Τα συστήματα αυτά έχουν μεγάλη ποικιλία σε διάφορες τυποποιημένες ή κατά παραγγελία διαστάσεις. Ο τρόπος συναρμολόγησης τους, δίνει τη δυνατότητα να μεταβάλλονται συνεχώς και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις κάθε μελέτης.

Οι γυψοσανίδες κατασκευάζονται βιομηχανικά με ορυκτό γύψο,  ο οποίος ανακατεύεται (μέσα σε ειδικό αναμείκτη) με φυτικές ίνες ή πριονίδια ξύλου και ανάλογη ποσότητα νερού. Στην συνέχεια το μείγμα συμπιέζεται σε ειδικές πρέσσες από όπου βγαίνει σε πλάκες διαφόρων τυποποιημένων διαστάσεων.

Τα ελαφρά χωρίσματα περιλαμβάνουν ξύλινο ή μεταλλικό σκελετό και επικάλυψη από γυψοσανίδες. Η συναρμολόγηση τους είτε γίνεται επί τόπου, είτε στο εργοστάσιο, όπου προκατασκευάζονται οπλισμένα πανό με επικάλυψη ενσωματωμένη στον σκελετό. Τα προκατασκευασμένα αυτά πανό συνδέονται μεταξύ τους επί τόπου στον χώρο που θα τοποθετηθούν.


Όσον αφορά τον τρόπο τοποθέτησης του χωρίσματος, αρχικά χαράσσεται το ίχνος του στο δάπεδο, την οροφή και τους τοίχους. Στην συνέχεια προσαρμόζονται πάνω στο ίχνος, οι μεταλλικές υποδοχές που χρησιμεύουν ως οριζόντιοι και κατακόρυφοι οδηγοί του χωρίσματος.

Η απόσταση των ορθοστατών είναι ανάλογη με το πάχος των γυψοσανίδων. Δηλαδή για πάχος γυψοσανίδων περίπου 10 χιλιοστά, οι ορθοστάτες απέχουν το πολύ 15 εκατοστά μεταξύ τους, ενώ για πάχος γυψοσανίδας 12-50 χιλιοστά η απόσταση των ορθοστατών είναι 60 εκατοστά.

Σε οριζόντια διεύθυνση ο σκελετός φέρει τουλάχιστον μια οριζόντια δοκίδα στο ελεύθερο ύψος του. Εάν υπάρχουν ανοίγματα στο χώρισμα, αυτά πλαισιώνονται με ορθοστάτες και οριζόντιες δοκίδες.


Επειδή οι γυψοσανίδες δεν πρέπει να πιεστούν κατά την τοποθέτηση τους, κόβονται κατά 1-2 εκατοστά μικρότερες από το ύψος που πρόκειται να καλύψουν. Κατά την τοποθέτησή τους έρχονται σε επαφή με την οροφή με την βοήθεια μικρών σφηνών, που τοποθετούνται στην κάτω ακμή τους.

Γενικά κατά την τοποθέτηση χωρισμάτων με γυψοσανίδες, όταν έχουμε πλήρη τοιχοποιία ξεκινούμε από τον τοίχο του κτιρίου. Σε περίπτωση όμως που υπάρχει άνοιγμα στο χώρισμα, τότε ξεκινούμε την τοποθέτηση των γυψοσανίδων από την θέση του ανοίγματος.

Οι αρμοί που δημιουργούνται μεταξύ των γυψοσανίδων γεμίζουν με ειδικό γυψόστοκο, ο οποίος καλύπτεται με χάρτινη ταινία ή αυτοκόλλητη ταινία από πλέγμα υαλοϊνών. Η στερέωση των γυψοσανίδων στον σκελετό ανάλογα με το υλικό κατασκευής του, γίνεται με καρφιά ή ειδικές βίδες.  
    

Βιβλιογραφία: «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ», έκδοση ΥΠΕΠΘ-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, των Λυκογιάννη Παν., Στεφανάκη Μαρ., Νίτη Αν.


ΔΕΙΤΕ το Α΄ μέρος εδώ: http://e-oikodomos.blogspot.gr/2011/05/blog-post_18.html

Επισκεφτείτε την ΑΡΧΙΚΗ σελίδα και δείτε τη λίστα με όλες τις αναρτήσεις τεχνικού-κατασκευαστικού περιεχομένου.

18 σχόλια:

ΕΥΡΥΤΑΝΑΣ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ είπε...

Το λοιπόν. Την ανεπιτήδευτη ομορφιά και την πρωτογενή υψηλή αισθητική της ξερολιθιάς δεν τη συγκρίνω με τίποτα. Παραδείγματος χάριν, μια κατασκευή ολόγυρα με ξερολιθιά και μέσα φυτεμένα πεύκα κι ένα πηγάδι. Για πε ρε μάστορη.

μαχαιρης είπε...

Για να απαντησω στο προηγουμενο ΠΟΣΤ σου...Προσπαθησα να στειλω ΜΑΙΗΛ...Ομως η διευθυνση, δεν ανταποκρινεται...
Θα κανω αναρτηση στο δικο μου μπλογκ με το θεμα...
Εν καιρω...
Με τιτλο...
Εκσυγχονισμος των μηχανων και ανεργια...
Ετοιμασου να σχολιασεις...!!

Dina Vitzileou είπε...

Υπέροχη ξερολιθιά!
Πέρα από την αναμφισβήτητη ομορφιά του αποτελέσματος, υπάρχει και η μαγεία της κατασκευής.Μπορεί να έχω ταλαιπωρήσει αρκετά τη μέση μου, ως ερασιτέχνης πετράς, αλλα η ικανοποίηση να πετυχαίνεις τις πέτρες που "κουμπώνουν" είναι απίστευτη.

Οικοδόμος είπε...

Ευρυτάνα την καλησπέρα μου.

Επεκτείνω τα «σχέδιά» σου:

…και δίπλα στο πηγάδι ένα τραπέζι και καρέκλες.

Και πάνω στο τραπέζι ένα τάβλι και δυο ούζα με μεζέ (πάντα).

Και πάνω στο πηγάδι ένας κουβάς παγωμένο νερό (για το ούζο).

Στη μια καρέκλα ένας Ευρυτάνας λεβέντης κι

απέναντί του ένας Τζουμερκιώτης οικοδόμος.

Και γύρω τους, φίλοι. Εννοείται και η Ντίνα μέσα σ’ αυτούς.

Υ.Γ. ο κουβάς και το παγωμένο περιεχόμενό του θα χρησιμεύει και ως «πυροσβεστικό» μέσο για τον «ξαναμμένο» από την «ήττα» παίκτη.

(πολύ …δροσίστηκα απόψε, κι αύριο δουλεύω σε ταράτσα!)

Καλή δύναμη φίλε!

Οικοδόμος είπε...

Μαχαίρη καλησπέρα,

Είναι ωραίο αυτό που γίνεται με την ανταλλαγή σκέψεων και απόψεων.

Θα περιμένω την ανάρτησή σου και τα λέμε τότε.

Αυτό όμως δε σημαίνει πως δεν θα τα ξαναπούμε μέχρι τότε!

Καλή δύναμη!

Οικοδόμος είπε...

«Συναδέλφισσα» Ντίνα έχεις την καλησπέρα μου.

Δεν με εκπλήσσει το γεγονός πως έχεις κτίσει, ούτε τα συναισθήματά σου μετά την ολοκλήρωση του έργου σου.

Τα χέρια ενός καλλιτέχνη πάντα «πιάνουν», ασχέτως με την ισχύ της ρώμης του. Κι εσύ είσαι μια καλλιτέχνης!

Πίστεψέ με όμως πως τα συναισθήματα που νιώθει ένας ερασιτέχνης με τη «μαγεία της κατασκευής», τα νιώθουν και κάποιοι (λίγοι) επαγγελματίες.

Βλέπεις στον κλάδο μας οι «επαγγελματίες» υπερτερούν αριθμητικά (κατά πολύ) έναντι των επαγγελματιών…

Πιστεύω να αποδέχεσαι την «πρόσκληση» που σου έστειλα μέσω του σχολίου μου στον Ευρυτάνα!!

Καλή δύναμη!

Dina Vitzileou είπε...

Αχ πολύ μου άρεσε το "συναδέλφισσα"!
Αυτές τις μέρες ασχολούμαι με τον ..ασβέστη.Προσπαθώ να βρώ μια πατέντα για να βάψω το τσιμέντινο ταβάνι με ασβέστη χωρίς να μαδήσει και τελικά τον ανακάτεψα με λίγο πλαστικό και γαλάζιο τσιμεντόχρωμα.Το αποτέλεσμα ήταν πολύ καλό , ελπίζω να έχει και διάρκεια.Συγχωρήστε μου οι ειδικοί, τους αυτοσχεδιασμούς, αλλα μου αρέσουν κι ας κάνω λάθη.
Όσο για την πρόσκληση...τιμή μου!
Κι αν εκεί κοντά στο πηγάδι υπάρχει καμιά συκιά, εγώ σας χαρίζω τον μεζέ και θα πιώ το ούζο μου με ..σύκα! Τέλειος συνδυασμός!
Καλή δύναμη και σε σένα για αύριο!

(αυτά τα σίδερα πώς τα πιάνετε γαμ..το, που θα ζεματάνε ??)

Οικοδόμος είπε...

Λοιπόν ...συναδέλφισσα σε παραδέχομαι,

και γιατί δε φοβάσαι τη δουλειά, αλλά και γιατί δε φοβάσαι τα πειράματα.

Τα λάθη κι αυτά δικά μας είναι, κι αν μαθαίνουμε κιόλας από αυτά τότε είναι και χρήσιμα!

Δυστυχώς δε μπορώ να σε βοηθήσω με τη γνώμη μου, δεν γνωρίζω. Εξάλλου το έβαψες. Ελπίζω να μη σε προδώσει ο ασβέστης.

Όσο για το τελευταίο, συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια (και στους ...καύσωνες!!)

Καλή δύναμη!

Scorpion49 είπε...

Χαίρομαι ιδιαίτερα με τα συναισθήματα των χειρωνακτών, τα οποία εκπέμπουν δύναμη, αλλά και ικανοποίηση (στην πλειοψηφία πιστεύω των περιπτώσεων) όσον αφορά το αποτέλεσμα των προσπαθειών τους. Είμαι και εγώ χειρώναξ, όχι εξ επαγγέλματος, αλλά από μεράκι, και απολαμβάνω πραγματικά κάθε στιγμή δημιουργίας.
Αγαπητέ οικοδόμε τα αφιερώματα σου σε τεχνικά θέματα είναι πάρα πολύ χρήσιμα, αλλά και ιστορικά επιμορφωτικά.

ΕΥΡΥΤΑΝΑΣ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ είπε...

Λοιπόν Τζουμερκιώτη, θα αποδεχτώ την πρόταση για το τραπέζωμα, αρκεί να μου κάνεις δυο χατήρια: Αντί για ούζα να 'χουμε τσίπουρα καινα μην υπάρχει καθόλου ο κουβάς γιατί το νερό σκουριάζει.

ΕΥΡΥΤΑΝΑΣ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ είπε...

Α, κι αντάρτικα άσματα στο κασετόφωνο.

Οικοδόμος είπε...

Scorpion49 καλησπέρα,

ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.

Ελπίζω η απουσία σου αυτόν τον καιρό να συνοδευόταν από διακοπές και ξεκούραση.

Όσο κι αν κάποιοι προσπαθούν να μας κλέψουν μικρές ή μεγάλες στιγμές ικανοποίησης, και όσο κι αν πολλές φορές τα καταφέρνουν, δεν μπορούν να μου κλέψουν τη στιγμή που αφού τελειώσω έναν τοίχο

στέκομαι και τον καμαρώνω γεμάτος από συναισθήματα που δεν μπορούν να σχηματίσουν λέξεις και προτάσεις. Κι αυτή η στιγμή είναι δική μου!

Δεν ξεχώρισα ποτέ την εργασία σε χειρωνακτική ή πνευματική. Ούτε φυσικά τους εργαζόμενους, ερασιτέχνες ή επαγγελματίες.

Μπορώ όμως να ξεχωρίσω το μεράκι αυτού που, είτε δουλεύει με τα μπράτσα του στην οικοδομή, είτε χρησιμοποιεί σκέψη και δάκτυλα πάνω σ’ ένα πληκτρολόγιο.

Και στη μια και στην άλλη περίπτωση, ο μερακλής θα βγάλει και θ’ ακουμπήσει την ψυχούλα του πάνω σ’ αυτό που κάνει.

Καλή δύναμη!

Οικοδόμος είπε...

Ευρυτάνα Ιχνηλάτη καλησπέρα,

Να’ ξερες τι μου θύμισες με τ’ αντάρτικα τραγούδια…

Σύμφωνοι σ’ αυτά που λες, αλλά αφού μου υποσχεθείς πως θα κάνεις κουμάντο για

τα κοψίδια τα οποία θα ακολουθήσουν το τσίπουρο.

Γιατί ξεροσφύρι δε λέει…

Καλή δύναμη!

Scorpion49 είπε...

Φέτος δε μας δόθηκε χρόνος-ευκαιρία για διακοπές, ίσως από Σεπτέμβριο και βλέπουμε. Τέσσερα εγγονάκια θέλουνε φροντίδα κατά την περίοδο των σχολικών διακοπών, ώστε οι γονείς να μην έχουν την έννοια που να αφήσουν τα παιδιά τους, γι’ αυτό άλλωστε υπάρχουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες, για να βοηθάνε όπως, και όσο μπορούν.
Θέμα διακρίσεων αγαπητέ Οικοδόμε σε χειρωνακτική, ή πνευματική εργασία ούτε σκέψη, ο καθένας από το μετερίζι του. Και μιας ο καθένας καταθέτει κομμάτι της ψυχής του σ’ αυτό που κάνει, όσοι τουλάχιστον έχουν το πάθος να είναι μερακλήδες, θα ήταν άδικο να μην τους αναγνωρίζουμε, ή να μην τους επιβραβεύουμε το όποιο καλό αποτέλεσμα της δουλειάς τους. Ας μάθουμε να αναγνωρίζουμε, με ανωτερότητα ψυχής, τη δουλειά των συνανθρώπων μας.

Οικοδόμος είπε...

Scorpion49, καλησπέρα

νιώθω τυχερός για την "ανακάλυψη" στο αχανές διαδίκτυο κάποιων συν-ανθρώπων που επικοινωνούμε και ανταλλάσουμε απόψεις. Ανήκεις σ' αυτούς. Εύχομαι ολόψυχα τα καλύτερα σε σένα και ολόκληρη την οικογένειά σου. Καλές διακοπές.

Καλή δύναμη!

Λεωσθένης είπε...

Ευχαριστούμε για τα κατατοπιστικότατα άρθρα. Πολλές φορές τυγχάνει να διαβάζουμε λέξεις όπως π.χ. αργολιθοδομή και να μην μπορούμε να καταλάβουμε τί ακριβώς είναι. Εδώ λύνονται αρκετές απορίες!

http//antiseismic-systems.com είπε...

Φίλοι μου και συνάδελφοι οικοδόμοι και εγώ οικοδόμος είναι από το 1970. Το προχώρησα όμως επιστημονικά και έβαλα τα γυαλιά στους πολιτικούς μηχανικούς. Έχω εφεύρει μία μέθοδο και ένα μηχανισμό που κάνει τα σπίτια αμέτρητες φορές πιο γερά στον σεισμό.
Έχω κάνει δική μου σεισμική βάση και κάνω πειράματα τα οποία τα δημοσιεύω σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές. Σας παραθέτω μερικά link για να δείτε την εργασία μου. Φιλικά Γιάννης Λυμπέρης.
https://www.youtube.com/channel/UCZaFAWh80Zs3gvEulYCex2A
http://www.thegreeksenergy.com/t69439-topic#381090
http://file.scirp.org/Html/6-1880388_59888.htm
http://www.michanikos.gr/topic/28111-draft-report-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B5%CE%BB%CE%BA%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1/page-4

Θύμιος Κώτσιας είπε...

Πολύ ενδιαφέρουσα ανακάλυψη!