Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2013

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΛΑΪΚΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ - Μέτρα πραγματικής ανακούφισης ζητάει το ΚΚΕ
Η Πρόταση Νόμου που κατέθεσε τον περασμένο Απρίλη, είναι η μόνη διέξοδος για να αλαφρώσει ο λαός το βάρος των δανείων. Τα μέτρα που περιέχονται στην πρόταση νόμου του ΚΚΕ μπορούν να ανακουφίσουν πραγματικά τη λαϊκή οικογένεια. Το εργατικό λαϊκό κίνημα έχει κάθε συμφέρον να τις υιοθετήσει, στην αναμέτρηση με το κεφάλαιο για να μην πληρώσει ο λαός την κρίση.

Με αποκλειστικό κριτήριο τη στήριξη των τραπεζών, κυβέρνηση και τρόικα διαπραγματεύονται το περιεχόμενο της λεγόμενης ρύθμισης για τα «υπερχρεωμένα νοικοκυριά», τα οποία, σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τις επιπτώσεις της κρίσης, θα πρέπει να εξοφλήσουν δάνεια τα οποία πήραν σε περιόδους που τα δεδομένα είναι εντελώς διαφορετικά.

Στον αντίποδα των κυβερνητικών προτάσεων, αλλά και των δήθεν «λύσεων» που προτείνουν άλλα κόμματα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ έχει καταθέσει από τον Απρίλη του 2012 Πρόταση Νόμου με άμεσα μέτρα για την ανακούφιση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, στην κατεύθυνση μετάθεσης του βάρους της κρίσης στους τραπεζικούς ομίλους.

Η Πρόταση Νόμου του ΚΚΕ αφορά οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 40.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις της πρότασης νόμου. Ως οφειλές προς τα πιστωτικά ιδρύματα ορίζονται οι οφειλές από κάθε μορφής δάνειο, καθώς και οι οφειλές από πιστωτικές κάρτες. Το ΚΚΕ προτείνει τα παρακάτω άμεσα μέτρα:

    Από την οφειλή των λαϊκών νοικοκυριών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διαγράφεται το σύνολο των κάθε μορφής τόκων.
    Από το συνολικό ποσό των οφειλών των λαϊκών νοικοκυριών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, όπως διαμορφώνονται μετά τη διαγραφή των τόκων, διαγράφεται κάθε ποσό που αντιστοιχεί σε τυχόν πραγματοποιηθέντα ανατοκισμό και κεφαλαιοποίηση κάθε μορφής τόκων.
    Από τις οφειλές των λαϊκών νοικοκυριών, όπως αυτές διαμορφώνονται μετά την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, διαγράφεται ποσό που αντιστοιχεί στο 50% αυτών, εφόσον το ύψος των δανείων δεν ξεπερνά τις 200.000 ευρώ για στεγαστικά δάνεια, τις 30.000 ευρώ για καταναλωτικά και τις 20.000 ευρώ για τις πιστωτικές κάρτες.
    Οι οφειλές των λαϊκών νοικοκυριών προς τα πιστωτικά ιδρύματα που απομένουν μετά τις παραπάνω διαγραφές, παύουν να γεννούν τόκους για όσο διάστημα διαρκεί η οικονομική κρίση.
    Αναστέλλεται η πληρωμή, για όσο διάστημα διαρκεί η οικονομική κρίση, των οφειλών, εφόσον αυτές αφορούν ανέργους.
    Οι οφειλές των ΕΒΕ προς τα πιστωτικά ιδρύματα, οι οποίες αφορούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, όπως αυτές διαμορφώνονται μετά την εφαρμογή όλων των παραπάνω διαγραφών, μειώνονται σε ποσοστό 30% εάν διατηρούν την επιχείρησή τους και κατά 50% εάν την έχουν κλείσει και είναι άνεργοι και για ύψος δανείων μέχρι 300.000 ευρώ.
    Αντίστοιχα, οι οφειλές των φτωχών αγροτοκτηνοτρόφων και ψαράδων προς τα πιστωτικά ιδρύματα, οι οποίες αφορούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, μειώνονται σε ποσοστό 30% και για ύψος δανείων μέχρι 300.000 ευρώ.
    Με ευθύνη του κράτους διασφαλίζεται η παροχή από τα πιστωτικά ιδρύματα άτοκων καλλιεργητικών δανείων σε μικρούς και μεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους για να ανταποκριθούν στην αγορά καλλιεργητικών εφοδίων για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο.
    Από την έναρξη ισχύος της πρότασης νόμου, παύει αυτοδίκαια οποιαδήποτε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης ή άλλο αναγκαστικό μέτρο εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων σε βάρος των λαϊκών οικογενειών, των ανέργων, των αυτοαπασχολούμενων, των μικρών ΕΒΕ, των αγροτοκτηνοτρόφων και των ψαράδων, για οφειλές που το ύψος τους έχει υπολογιστεί, είτε συμβατικά είτε άλλως πώς, με τρόπο που αντιβαίνει στις διατάξεις της πρότασης νόμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: